Bli medlem Ge gåva

Lars Persson

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Har 9 år i Diabetesförbundets styrelse där mitt verksamhetsområde var organdonation, har och är verksam i Örnsköldsviks Diabetesförening sedan slutet av 90 talet  både som ordförande och vice ordförande, även verksam i Länet sitter som vice ordförande där .

I  vår lokalförening jobbar vi mycket med föreläsningar mycket populärt och sedan har vi 3 st insamlingsaktiviteter Diabetesloppet Golftävlingen Blå Ringen å Galan.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Jag har som jag beskriver i denna inledning ganska lång erfarenhet av Diabetesförbundet.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Under min tid med olika förtroendeuppdrag så vet jag hur viktigt de är med lagspel för att allt ska bli bra samtidigt ett återkommande ordspråk från mig är att göra de man är bra på allt från att fråga om sponsring till att stoppa i kuvert.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Jag har under min tid i diabetesförbundet fått bra erfarenhet gällande att prata inför både stora och små grupper så det ser jag inte som något problem.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Jag bör väll kunna bidraga med lite föreningsvana verksamhetsplanering samt måluppfyllelse. Medlemsvårdkampanjer etc

Vad sysslar du med till vardags?

Jag jobbar inom Örnsköldsviks kommun sedan 18 år tillbaka där jag har informerat min arbetsgivare vad ett sånt här uppdrag innebär.

Senast uppdaterad 17 februari 2020