Bli medlem Ge gåva

Lars-Erik Öman

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Jag har varit koncern- och företagsledare i mer än 20 år. Har mycket stor styrelsevana i såväl medelstora företag som föreningar i olika branscher.

Jag kan tillföra förbundsstyrelsen stor styrelsevana genom mitt styrelsearbete som Ordförande och styrelseledamot i större föreningar och i företag. I mitt föreningsarbete senare år har kontakterna med sjukvården, speciellt beträffande Diabetes, varit många lokalt och i Akademiska Sjukhuset med föredrag av forskare och sakkunniga läkare.

Beträffande Ekonomi så har jag som Företagsledare haft stort ekonomiskt ansvar. Med facit i handen så verkar mina erfarenheter i konsekvensanalys varit till stor hjälp. Ekonomiska ”Frivolter” har jag lyckats undvika.

En företagsledare arbetar också med marknadsföring av verksamheterna som man har ansvar för. Såväl internt som externt måste fördelarna om företaget belysas för utveckling av verksamheten. Medlemmar och anställda måste tro på ledningens och styrelsens förmåga.

Jag har aldrig haft ett politiskt uppdrag men jag följer händelseutvecklingen och har gärna synpunkter om tingens ordning. I mina arbeten har kontakterna med politikerna tidvis varit omfattande även om det är ett antal år bakåt i tiden.

Satsningen på barn-och ungdomar med Diabetes är ett intressant ämne som jag stöder.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Efter pensioneringen hade jag kvar en del styrelseuppdrag och föreningsuppdrag fram till jag fyllde 65 år. Var ordförande i Rinkeby Internationella Boxningsklubb med ca 200 medlemmar.  Därefter var jag ordförande i Håbo Diabetesförening och genomförde sammanslagning till Enköping-Håbo Df där jag fortfarande är ledamot. Är nu sedan många år ordförande i Uppsala Läns Diabetesförening. Var ordförande i SPF Seniorerna i Håbo med 1000 medlemmar under en period och Ledamot av ABC-Åkarnas Veteranklubb där jag nu är klubbmästare. Är tillsammans med hustrun medlem i ett flertal föreningar som bedriver verksamheter som vi är intresserad av. Får fortfarande frågor om att leda Årsmöten i föreningar som vi är medlem i. Även övriga hör av sig ibland i olika företagsfrågor, i synnerhet inom transportbranschen.

Jag är medlem i Rotary sedan 1988 och har varit President i tre olika klubbar och har tilldelats Paul Harris Fellow Award med tre safirer. Tillhör nu Håbo Rotaryklubb där jag har ett antal förtroendeuppdrag.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Överraskningarna är många och oväntade.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Inga problem med i dessa sammanhang.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Bidra till att återställa ordningen och förtroendet till Förbundets   medlemmar via styrelsearbetet. Har arbetat i mycket stora medlemsägda företag och känner väl till de strukturer som leder till framgång och i värsta fall fördärv.

Vad sysslar du med till vardags?

Hustrun, sedan 55 år, och jag har en gemensam hobby nämligen Hundsport. Vi har samtidigt ägt 3 hundar av samma ras under alla perioder i 40 år. Nu har vi två och har dragit ner på utställningsbesöken. Många motgångar och framgångar har vi haft  både i Sverige och vid internationella tävlingar. Såväl Nordiska Champions och Internationella Champions har vi genom hög klass på hundarna lyckats vinna vid flera tillfällen. Ett flertal avkommor finns från dessa hanhundar både i Sverige och utomlands.

Själv är jag som gammal bilmekaniker intresserad skruva i bilar och har renoverat en del fordon under årens lopp hemma i garaget. Senast renoveringsobjektet var en Pontiac Trans Am som jag ägde i 11 år fram till 2018. Under sommarmånaderna har vi under de senaste 20 åren rest runt med husvagn. Vi lever då campingliv och besöker en del hundutställningar samt  olika intressanta platser.

Vi bor i stor villa som löpande kräver en del arbete.

Senast uppdaterad 18 februari 2020