Bli medlem Ge gåva

Kjell-Åke Nilsson

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Mina erfarenheter från förbundsstyrelsen samt 11 år som ordförande i länsföreningen i Västerbotten.

Erfarenhet som arbetsledare i Försäkringskassan i 47 år.

Mångårig politisk erfarenhet som landstingspolitiker och kommunalpolitiker.

Erfarenhet från Funktionsrätt

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Ordförande i Länsföreningen diabetes Västerbotten i 11 år

Två perioder i Förbundsstyrelsen

Ordförande i HSO och för närvarande styrelseledamot i Funktionsrätt

Kommunalpolitiskt allt från ordförande i kommunstyrelsen – till ordförande i sociala utskottet. Fn ersättare i kommunstyrelsen och ledamot tillväxtutskottet.

Landstinget styrelsen för regionsjukhuset och landstingsstyrelsen.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Det är mycket. Konsten att få medarbetare att engagera sig. Möjligheten att kunna påverka om man är väl förberedd. Kamratskap. Kunskap som jag har nytta av i många sammanhang

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Är i dag nominerad av förbundsstyrelsen till funktionsrätt och utsett i samrådet med försäkringskassan på riksplanet. Har inga problem vilket varit en del i mitt liv.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Är idag ledamot av förbundets ekonomiutskott.  Kan bidra när det gäller det intressepolitiskarbetet. Även min föreningsvana borde vara en tillgång.

Vad sysslar du med till vardags?

Jag promenerar, intresserad av kultur, teater, idrott. Mina uppdrag, Sköter hus och sommarstuga.

Senast uppdaterad 17 februari 2020