Bli medlem Ge gåva

Johanna Brodin

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Jag tror att jag kan bidra med nya idéer samt mitt driv och engagemang. Jag får ofta höra att jag vill väldigt mycket och har många tankar som jag anser skulle kunna hjälpa förbundet i det förändringsarbete som redan har startat.  På sikt ser jag även att vi kan skapa ett större samarbete med andra läns- och lokalföreningar.
Jag är en positiv person och har lätt för att samarbeta samt är bra på att anpassa mig efter olika situationer och arbetsmoment.
Mitt stora intresse är barnen och ge dem stöd i deras liv med diabetes. Jag minns själv hur fin hjälp jag fick som barn genom att åka på läger och göra andra aktiviteter tillsammans med andra. Känslan av samhörighet och att det fanns fler som var som jag. Dessa minnen och upplevelser driver mig och jag tänker på det när jag planerar barnläger, konferenser eller träningsläger för oss med diabetes på ett eller annat sätt. Dessa uppdrag har jag gjort såväl som styrelseledamot i lokalförening och som privatperson.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ ledaruppdrag?

I en längre tid har jag varit aktiv i mina barns idrottsföreningar och är insatt i hur arbetet ser ut från flera olika perspektiv. Både som medlem, förälder, tränare och i kansliarbetet.

I dagsläget sitter jag som styrelseledamot för Hufvudstadens diabetesförening där mitt ansvarsområde är barn och ungdomar.
Genom arbetet där har jag haft glädjen och möjligheten att planera barnläger, träningsläger och konferenser, från första planering till slutförande av aktiviteterna. Då har jag fått inblick i hur flera lokalföreningar arbetar samt hur mycket arbete som ligger bakom och att det krävs mer än man tror för att nå målen.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Mina erfarenheter av ideellt arbete är många och inom ett brett spann. Jag har bland annat noterat att det ofta krävs mer tid än vad man tror och det gör att jag numera vet vad jag ska fokusera på när jag står inför nya utmaningar. Jag är inte rädd för att ta i eller för att behöva fatta svåra och tuffa beslut. Det förenklar också att jag är anpassningsbar och har lätt för att samarbeta med olika personligheter vid förändringar eller nya gruppkonstellationer. Mina erfarenheter har också skapat en större självkännedom där jag upplever mig själv som mer empatisk och ödmjuk än jag tidigare har varit.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Jag har erfarenhet av och trivs med att prata inför en grupp samt att ha mindre föreläsningar. Det finns givetvis mycket mer för mig att lära och det tycker jag är spännande. Jag ser heller inga hinder för att representera förbundet i något sammanhang.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Jag vill bidra med driv och energi. Med nya tankar och erfarenheter. Förbundet genomgår ett förändringsarbete och detta tror jag vi måste jobba gemensamt mot.

Mina förkunskaper inom ekonomi kommer hjälpa mig att förstå och sätta mig in i förbundets bakgrund vilket leder till att vi kan hitta våra roller inom förbundet snabbare. Jag har goda kunskaper inom resultat och balansrapporter vilket gör att jag lätt kan analysera och sätta siffror i perspektiv utifrån ekonomiska förutsättningar och kan därmed planera lättare för framtiden.

Vad sysslar du med till vardags?

Till vardags studerar jag till fastighetsförvaltare med fokus på ekonomisk förvaltning. Mina studier innebär flera poäng inom ekonomi, budgetarbete, underhållsplaner och resultatberäkningar av renoveringar av olika slag. En väldigt givande utbildning inom ett område som aldrig kommer att försvinna. Vi kommer alltid behöva förvalta de fastigheter vi har i samhället.

Senast uppdaterad 17 februari 2020