Bli medlem Ge gåva

Joachim Johansson

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Under mitt 41 åriga arbetsliv har jag arbetat med människor och för förutom en kort period på fyra månader som var fabriksarbete.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Sedan januari 2016 har jag varit medlem i Södra Skånes Diabetesförening. Under punkten övrigt på årsmötet 2016 ställde jag mig upp och uttryckte min konstruktiva kritik om hur nomineringarna hanterats och hur bemanningen av föreningens olika poster tillsattes.

Till min förvåning resulterade denna kritik till att jag blivit inbjuden som adjungerad deltagare på föreningens alla styrelsemöten under 2016. Att jag sedan blev tillfrågad om att bli ordförande i föreningen och nominerad till denna posten fanns inte i mina tankar när jag blev medlem 2016.

Under mina år på Expert Mobila i Malmö vara jag drivande i att starta upp en fackklubb som jag också fick förtroendet att vara ordförande för. Ordförande rollen innebar att jag fick delta i löneförhandlingar, MBL-förhandlingar. förhandlingar om personalneddragningar och andra förhandlingar gällande personal.

Under mina år på Svenskt Papper AB var mitt uppdrag att hålla kontakt med återförsäljare, kommuner, landsting och större privata företag. I tjänsten ingick även budgetansvar, förhandlingar, offert och avtalsskrivning, samt utbildning av återförsäljares personal i produktkunskap.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Som ordförande i en lokalförening är man inte ensam om att leda föreningen framåt. I vår förening är vi tre i styrelsen plus suppleanter samt valberedningen och trivselgruppen som deltar i alla möten och beslut. Planering och utförande av medlemsträffar är nog den viktigaste punkten för våra medlemmar.

I min roll som ordförande är den viktigaste rollen att föra medlemmarnas talan i alla sammanhang som föreningen har möjlighet att delta i. Vi gör detta tillsammans och har väldigt roligt.

Det är mina uppdrag i länsföreningen som är intressantast och roligast, jag är med i både gruppen som arbetar med Diabetestinget och den Vårdpolitiska gruppen. Det är i dessa två grupperna som jag känner att vi kan göra skillnad.

I gruppen Diabetestinget träffar vi Lif företagare och regions politiker samt tjänstemän. Här får vi en samverkan och direktlänk in i styrningen av sjukvårdspolitiken i regionen. I vårdpolitiska gruppen arbetar vi för jämlik vård inom både region och kommun. Vi håller koll på regeringens olika utredningar och beslut som rör oss. På samma sätt bevaka vi regionens arbete och föreskrifter gällande diabetesvården så våra medlemmar få den vård de ha rätt till.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Jag försöker att vara ute och representera min lokalförening vid alla tillfällen och chanser vi får. Det är allt ifrån föreningarnas dag i våra olika kommuner till det återkommande nationaldagsfirandet 6 juni i Ystad där vi är ute och sprida kunskap om diabetes.

På senaste diabetestinget 2019 hade jag ett föredrag om min diabetesresa för drygt 200 personer. Genom samarbetet i diabetestinget har jag och så blivit inbjuden till ett flertal rundabordetsamtal med både politiker och vårdpersonal.

Mina kontakter med media har varit begränsade. Jag har blivit intervjuad 4 gånger två olika tidningar. Först när jag köpte en kommunal fastighet 2002 och när jag startade restaurang och vandrarhem i denna fastighet 2003.

Jag har inga problem med att stå längst fram och prata in för grupp, media eller politiker. Min tidigare yrkeskarriär har varit att representera, genomföra presentationer hålla kundmöten och utbildningar. Det har varit från 1 till upptill 100 personer.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Med min yrkeskarriär i ryggen med både arbetsledning och budgetansvar, samt mina år som egenföretagare känner jag mig trygg i styrelsearbetet. Sedan 1988 har marknadsföring på ett eller annat sätt varit en riktig del i mina anställningar.

Mitt stora driv idag i lokalföreningen och länsföreningen är det vårdpolitiska påverkansarbetet. För mig är det viktigt att vara öppen för medlemmarna vad vi gör och planerar i föreningens styrelse. Vi måste hela tiden ha medlemmarnas förtroende, utan deras förtroende kommer vi tappa medlemmar och bli en svagare organisation.

Vad sysslar du med till vardags?

Idag är jag sjuk pensionär på 50 % och sjukskriven på 50 % efter en trafikolycka i mars år 2000. Jag bor i hus på landet med sambo och hund med mycket energi och tid över för mitt engagemang i Diabetesföreningen. Jag gick med i Södra Skånes Diabetesförening för att jag ville engagera mig samt vara med och påverka den ojämlika vården i Region Skåne men också i övriga landet. Jag får vara med och påverka genom mitt engagemang och är väldigt glad för de uppdrag och möjlighet jag fått att framföra våra medlemmars talan.

Senast uppdaterad 17 februari 2020