Bli medlem Ge gåva

Helene Hellmark Knutsson

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Jag har 20 års erfarenhet av politiskt arbete på samhällets alla nivåer; kommun, landsting/region, regering och riksdag. Jag har jobbat med bl a sjukvårds-och forskningsfrågor och kan de frågorna mycket väl. Jag har också en lång erfarenhet av att ha arbetat och varit förtroendevald inom medlemsstyrda organisationer såsom fackförenings-och idrottsrörelsen.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Ja på flera nivåer. Jag har varit kommunalråd, landstingsråd, statsråd och är nu riksdagsledamot. Jag är ordförande i mitt partis länsorganisation samt ordförande för Stockholms Idrottsförbund. Jag har även haft och har styrelseuppdrag inom olika föreningar och stiftelser.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Att det är viktigt med ett både tydligt syfte och målbild som är välförankrad i både medlemsleden och vinner förtroende i samhället i stort. Om man ska kunna påverka och driva sina medlemmars frågor måste man både ha deras förtroende men också omgivningens. Därför är det viktigt att vara lyhörd både inåt och utåt och kunna se hur man bäst kan påverka samhällsdebatten och inriktningen på ett sätt som gynnar organisations mål och syfte.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Jag har inga problem med det och har en stor mediavana samt att tala inför både mindre och större grupper. Jag är också en van debattör. I första hand är det självklart ordförande som ska för organisationens talan men jag deltar gärna där jag kan göra nytta.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Min styrka är att kunna bidra i det intressepolitiska arbetet. Jag har ett stort nätverk inom politiken på alla nivåer, liksom inom sjukvården och akademin. Jag har även goda kontakter inom läkemedelsindustrin och medicinteknik. Jag är också duktig på att formulera målbilder och lägga upp strategier för påverkansarbete.

Vad sysslar du med till vardags?

Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i Näringsutskottet. Förra mandatperioden var jag minister med ansvar för högre utbildning och forskning. Innan dess landstingsråd i Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm.

Senast uppdaterad 17 februari 2020