Bli medlem
Ge en gåva

Extra Riksstämma 2020

Kallelse till Svenska Diabetesförbundets Extra Riksstämma 9-11 mars 2020

Förbundsstyrelsen har beslutat att i enlighet med §9d) i förbundets stadgar kalla Diabetesförbundets läns- och lokalföreningar till Extra Riksstämma.
På Extra Riksstämman deltar de av föreningarna utsedda ombuden (181 ombud) samt Förbundsstyrelsen.
Kallelsen avser två ärenden:
•    Fyllnadsval av Förbundsordförande
•    Fyllnadsval av 5 ordinarie ledamöter i Förbundsstyrelsen
Observera att samtliga personval under Extra Riksstämman är fyllnadsval gällande perioden fram till ordinarie Riksstämma 2021.

Information
All information rörande Extra Riksstämman meddelas på förbundets hemsida: www.diabetes.se/extrariksstamma2020.
Nytt för denna Extra Riksstämma är att den kommer att ske digitalt, dvs via Internet och kan nås via webbläsare, läsplatta eller smartphone.
Mer information kommer inom kort.

Nomineringar till förtroendeuppdrag
Nomineringar till Förbundsordförande och Förbundsstyrelseledamot görs på via formuläret nedan på sidan.
Behöver du mer information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär är du välkommen att kontakta Valberedningens representant i din region, se lista.

Information om nominerade
Om du vill ha information om de nominerade kandidaterna besöker du förbundets hemsida.

Hur anmäla ombud till Extra Riksstämman
Ombudsanmälan till Extra Riksstämman öppnar måndagen den 3 februari och anmälan gör du via förbundets hemsida på www.diabetes.se/extrariksstamma2020.

Viktiga datum!
•    16 december 2019. Ombudsfördelningen per län meddelas läns- och lokalföreningar.
•    12 januari 2020. Sista dag för nomineringar till förbundsordförande och förbundsstyrelseledamot.
•    27 januari. Fördelning av ombud från föreningarna ska senast vara förbundskansliet tillhanda.
•    31 januari. Ombudsfördelningen fastställs av Förbundsstyrelsen.
•    3 februari. Ombudsanmälan öppnar på hemsidan.
•    24 februari Valberedningens förslag till förbundsordförande och styrelseledamöter presenteras på förbundets hemsida.
•    1 mars. Ombudsanmälan stänger. Under vecka 10 (2-6 mars) erhåller ombud inloggningsuppgifter till den digitala Extra Riksstämman.
•    9 - 11 mars Svenska Diabetesförbundets Extra Riksstämma genomförs digitalt (nås via dator/läsplatta/smartphone uppkopplad mot Internet).
•    12 mars eventuellt skiljeval. Om samma antal röster finns för två eller flera nominerade till en styrelseplats kommer en extra omröstning att genomföras under 12 mars.
•   21 mars Förbundsstyrelsen konstitueras
•   21 - 22 mars Förbundsstyrelsemöte

Valberedningen
Kristine Strömberg, Sammankallande, Södra regionen
E-post: kristine.stromberg@diabetes.se

Cathrine Jonsson, Norra regionen
E-post: catrine.jonsson@diabetes.se

Roland Jonsson, Mellansvenska regionen
E-post: roland.jonsson@diabetes.se

Kent Olaisson, Västra regionen
E-post: kent.olaisson@diabetes.se

Hans-Erik Svensson, Östra regionen
E-post: hans-erik.svensson@diabetes.se

Kontakt
Är det något du undrar över, kontakta Linda Lundberg, 08-564 821 19 (telefontider kl 11.00-12.00 måndagar och kl 10.00-12.00 onsdagar),
e-post: linda.lundberg@diabetes.se

Johanneshov 2019-11-11

/Förbundsstyrelsen

Senast uppdaterad 11 november 2019