Bli medlem Ge gåva

Extra Riksstämma 2020

Kallelse till Svenska Diabetesförbundets Extra Riksstämma 9-11 mars 2020

Förbundsstyrelsen har beslutat att i enlighet med §9d) i förbundets stadgar kalla Diabetesförbundets läns- och lokalföreningar till Extra Riksstämma.
På Extra Riksstämman deltar de av föreningarna utsedda ombuden (181 ombud) samt Förbundsstyrelsen.
Kallelsen avser två ärenden:
•    Fyllnadsval av Förbundsordförande
•    Fyllnadsval av 5 ordinarie ledamöter i Förbundsstyrelsen
Observera att samtliga personval under Extra Riksstämman är fyllnadsval gällande perioden fram till ordinarie Riksstämma 2021.

Information
Nytt för denna Extra Riksstämma är att den kommer att ske digitalt, dvs via Internet och kan nås via webbläsare, läsplatta eller smartphone.

OBS! Viktig information till ombuden angående presidium, justerare, eventuell lottning under stämman samt en tidplan för genomförande av stämman finner ni i pdf-dokumentet längst ner på sidan.

Information om nominerade
Information om de nominerade kandidaterna finner du här: Till de nominerade 

Hur anmäla ombud till Extra Riksstämman
Ombudsanmälan till Extra Riksstämman öppnar måndagen den 3 februari och anmälan gör du via formuläret nedan på denna sida. Ombudsanmälan stänger officiellt den 1 mars men vi ber er att göra anmälan senast den 27 februari.

Viktiga datum!
•    16 december 2019. Ombudsfördelningen per län meddelas läns- och lokalföreningar.
•    12 januari 2020. Sista dag för nomineringar till förbundsordförande och förbundsstyrelseledamot.
•    27 januari. Fördelning av ombud från föreningarna ska senast vara förbundskansliet tillhanda.
•    31 januari. Ombudsfördelningen fastställs av Förbundsstyrelsen.
•    3 februari. Ombudsanmälan öppnar på hemsidan.
•    24 februari Valberedningens förslag till förbundsordförande och styrelseledamöter presenteras på förbundets hemsida. Till valberedningens förslag
•    24 - 27 februari ombuden kan lämna egna förslag till presidium och justerare utöver valberedningens förslag. Viktigt att de som nomineras kan åka till förbundskansliet och närvara tisdag kväll (10 mars) och onsdag kväll (11 mars). Se information nederst på sidan "Formalia inför Riksstämman". Nomineringar görs till E-post tp@diabetes.se
(2020-02-28: inga ytterligare förslag än valberedningens har inkommit vilket innebär att Extra Riksstämman startar måndag 9 mars).
•    1 mars. Ombudsanmälan stänger. 2 mars erhåller ombud inloggningsuppgifter till den digitala Extra Riksstämman.
•    9 - 11 mars Svenska Diabetesförbundets Extra Riksstämma genomförs digitalt (nås via dator/läsplatta/smartphone uppkopplad mot Internet). Se nederst på sidan "Formalia Extra Riksstämma".
•   21 mars Förbundsstyrelsen konstitueras
•   21 - 22 mars Förbundsstyrelsemöte

Valberedningen
Kristine Strömberg, Sammankallande, Södra regionen
E-post: kristine.stromberg@diabetes.se

Cathrine Jonsson, Norra regionen
E-post: cathrine.jonsson@diabetes.se

Roland Jonsson, Mellansvenska regionen
E-post: roland.jonsson@diabetes.se

Kent Olaisson, Västra regionen
E-post: kent.olaisson@diabetes.se

Hans-Erik Svensson, Östra regionen
E-post: hans-erik.svensson@diabetes.se

Kontakt
Är det något du undrar över, kontakta Tomas Paulsson, 08-564 821 14
e-post: tp@diabetes.se

Johanneshov 2019-11-11

/Förbundsstyrelsen

(Uppdaterad 2020-02-28)

Senast uppdaterad 28 augusti 2023