Bli medlem
Forskning

Riksstämma

Riksstämman är Diabetesförbundets högst beslutande organ som sammanträder vart tredje år.

Mellan riksstämmoåren hålls en förbundskonferens (tidigare hette det ordförandemöte) varje år. Möten är en bra möjlighet för föreningar att diskutera och föra en dialog om organisationens utveckling. 

Till vänster hittar du handlingarna och protokollen från de senaste riksstämmorna.

Senast uppdaterad 3 april 2017