Bli medlem Ge gåva

Riksstämma

Riksstämman är Svenska Diabetesförbundets högst beslutande organ som sammanträder vart tredje år.

Mellan riksstämmoåren hålls en förbundskonferens varje år. Möten är en bra möjlighet för föreningar att diskutera och föra en dialog om organisationens utveckling. 

Till vänster hittar du handlingarna och protokollen från de senaste riksstämmorna.

Senast uppdaterad 28 februari 2024