Bli medlem Ge gåva

Inför årsmöte

Svenska Diabetesförbundets ansökan om statsbidrag under 2024 bygger på att alla föreningarnas verksamhetsberättelser och årsredovisningar uppfyller vissa krav, det är bl.a. för att hjälpa er att tillgodose dessa krav som ni får denna information.

Logga in idag

Som medlem har du tillgång till denna och massor av fler intressanta artiklar.

Socialstyrelsen, som ger statsbidrag till bl.a. Svenska Diabetesförbundet, ställer allt högre krav på organisationerna vad gäller registrering i medlemsregister och underlag från region- och lokalföreningar i form av verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser.

Förbundsstyrelsen har i enlighet

Senast uppdaterad 8 december 2023