Bli medlem Ge gåva

Grafisk profil

Det ska vara lätt att känna igen Svenska Diabetesförbundet oavsett om det är i form av ett projekt, en aktivitet eller en annons. Därför har vi tagit fram en visuell identitet som är viktig att förtroendevalda följer. Läs mer nedan om de olika delarna i den visuella identiteten.

Grafisk manual

Den grafiska manualen har tagits fram för att göra det enkelt att använda och göra det enhetligt. Genom att använda oss av de enkla riktlinjer manualen innehåller, skapar vi en tydlig bild av Svenska Diabetesförbundet som är lätt att känna igen oavsett om det är i form av ett projekt, en aktivitet eller en annons. Målet är att alla som möter oss – oavsett om det är i en reklamkampanj, i ett utbildningsmaterial eller på en föreläsning – ska ha lätt att känna igen Svenska Diabetesförbundet.

Svenska Diabetesförbundets logotyp och ordmärken för lokal- och regionföreningar

Diabetesförbundets logotyp är grunden i vår identitet och är vår "signatur" som vi lämnar på det arbete vi gör. Lokal- och regionföreningarnas geografiska placering uttrycks som ordmärken nedanför logotypen.

Logotypen får endast användas av förbundet och av våra föreningar. Övriga aktörer så som organisationer och företag får endast använda logotypen efter godkännande. 

 • Vår logotyp finns i två varianter. Blå cirkel med svart text och Blå cirkel med vit text. Cirkeln måste alltid vara blå.
 • Det är viktigt att inte lägga logotypen mot en bakgrund där den blå ringen inte syns.
 • En lämplig fri yta runt logotypen är samma avstånd som höjden på versal bokstav, även kallad X-höjd. Se grafisk manual.
 • Placering: Logotypen placeras till höger eller till vänster. Ej centrerat.
 • Logotypen finn att ladda ner på respektive förenings hemsida

2 viktiga tips

 • Du får aldrig förstora (dra upp storleken) på en logotyp i jpg format. 
 • Om du behöver förminska storleken på logotypen i exempelvis Word eller Excel så är det mycket viktigt att du håller in Ctrl + Skift samtidigt som du förminskar loggan med hjälp av muspekaren. Detta kommando innebär att du förminskar logotypen skalenligt och att proportionerna behålls. Om du inte använder detta kommando så riskerar du att dra ut eller dra ihop logotypen på ett sätt som gör att loggan inte visas korrekt. 

 

Typsnitt

Typsnittet som vi använder heter Neo Sans. Alla inom organisationen uppmuntras att använda detta typsnitt för att vi ska förtärka vår profil i all skriven kommunikation, avsett om det "bara" är en liten flyer som ska skrivas ut i 50 ex eller ett brev som ska skickas ut till samtliga medlemmar.

Typsnittet finner du för nedladdning längst ner på sidan.

Nedladdningsbart:

 • Grafisk manual
 • Neo Sans Typsnitt
 • Ikon för profil till föreningens Facebook och Instagram - den blå ringen samt instruktion för att byta profilbild
 • Mallar för Word (exempel Boden) och Power point
 • Loggor för Diabeteskampen (se manual för hur dessa får användas i olika sammanhang)
 • Pluggannonser

Vid frågor kontakta info@diabetes.se

Senast uppdaterad 23 januari 2024