Bli medlem Ge gåva

Ansökan ur Nationell Aktivitetsfond

Lokal diabetesförening ansluten till Diabetesförbundet kan söka

Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 2021 beslutade att av intäkterna som förbundet får från Humanfonden så skall 25% gå till en nationell aktivitetsfond som anslutna lokalföreningar kan ansöka om medel från för att utföra medlemsaktiviteter.

Skicka endast in en (1) ansökan per förening. Omfattar ansökan flera aktiviteter så ange dessa i samma ansökan!

Maximalt belopp som en lokalförening kan beviljas (2024) är 15 000 kronor per verksamhetsår.

Förutsättning för att beviljas bidrag är att efterfrågade årsmöteshandlingar i enlighet med Svenska Diabetesförbundets stadgar och Förbundsstyrelsens beslut har inkommit till förbundskansliet senast den 30 april innevarande verksamhetsår.

Kriterier att söka ur Nationell aktivitetsfond finner du här (PDF, öppnas i nytt fönster)

Inlämna Er ansökan senast 30 april!

OBS: alla fält i formuläret måste vara ifyllda för att ansökan ska kunna skickas in. Var noga med att fylla i korrekt e-postadress då en kopia av er ansökan kommer skickas dit.

Ansökningsformulär

Uppdrag i föreningen
Senast uppdaterad 26 januari 2024