Bli medlem Ge gåva

Nationell Aktivitetsfond

Lokalförening ansluten till Svenska Diabetesförbundet kan söka medel för att utföra medlemsaktiviteter

Logga in idag

Som medlem har du tillgång till denna och massor av fler intressanta artiklar.

Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 2021 beslutade att av intäkterna som förbundet får från Humanfonden skall 25% gå till en nationell aktivitetsfond som anslutna lokalföreningar kan ansöka om medel för att utföra medlemsaktiviteter.

Diabetesförbundets styrelse antog vid sina möten 2022-01-29, 2022

Senast uppdaterad 27 mars 2023