Bli medlem Ge gåva

Nationell Aktivitetsfond

Lokalförening ansluten till Svenska Diabetesförbundet kan söka medel för att utföra medlemsaktiviteter

Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 2021 beslutade att av intäkterna som förbundet får från Humanfonden skall 25% gå till en nationell aktivitetsfond som anslutna lokalföreningar kan ansöka om medel för att utföra medlemsaktiviteter.

Diabetesförbundets styrelse antog vid sina möten 2022-01-29, 2022-02-26, 2023-02-25 och 2023-12-09 kriterier för ansökan och redovisning av medel. (Du finner kriterierna under "Nedladdningsbara dokument")

Ansökningsperiod 2024 är 25 januari till 30 april. (Ansökan kan även göras för verksamheter som påbörjats eller genomförts före den 30 april innevarande verksamhetsår.)

En förutsättning för bidrag är att efterfrågade årsmöteshandlingar har inkommit till förbundskansliet senast 30 april innevarande verksamhetsår.

Svenska Diabetesförbundets stiftelseutskott fattar beslut om beviljande eller avslag av ansökningar senast den 15 juni.

Ansökan görs på avsett webbformulär i menyn till vänster (visas under ansökningsperiod).

Redovisning skall vara förbundskansliet tillhanda senast 31 januari året efter att aktiviteten genomförts.

Senast uppdaterad 26 januari 2024