Bli medlem Ge gåva

Information om lokala läger

Varje år är det många som ringer och frågar om var det finns diabetesläger i landet, vem som arrangerar dem och deltagaravgifter. Tyvärr saknar vi på förbundskansliet ofta uppgifter om vilka läger som de enskilda föreningarna arrangerar.

Vi behöver Er hjälp

Vi ber Er att lämna oss information om vilka läger Ni planerar under året (både för barn och vuxna). För att förenkla hanteringen finns nedan en blankett som Ni kan fylla i. Vår tanke är att sammanställa informationen från Er och skicka ut den till alla föreningarna i landet samt lägga ut den på förbundets hemsida på Internet.

Vi ber Er att insända uppgifterna till oss senast den 31 mars!

Senast uppdaterad 1 februari 2024