Bli medlem
Ge en gåva

Livets Gång

Livets Gång är en insamling till förmån för forskning och för barn med diabetes i utvecklingsländer.

Varje dag drabbas både barn och vuxna i Sverige av diabetes. Sjukdomen finns dock inte bara här i Sverige utan i hela världen och varje år dör omkring 4 miljoner människor till följd av diabetes. Många av dem är barn i utvecklingsländer som inte har tillgång till insulin och hjälpmedel. 

Bakgrund

Allt eftersom Ung Diabetes blev medveten om den värld många människor med diabetes runt om i världen lever i, började tankarna komma på att något måste vi göra för att bidra till en lite bättre verklighet. För att hjälpa barn runt om i världen som inte har tillgång till insulin att överleva diabetes (genom Life for a Child) och för att stödja den svenska diabetesforskningen (genom Diabetesfonden) startade Ung Diabetes år 2011 Livets Gång.

Detta var från början ett projekt initierat och genomfört av Ung Diabetes och gick ut på att gå en runda för att samla in pengar för dessa ändamål. Även några lokal- och länsföreningar nappade på idén och genomförde liknande evenemang på sina orter. Detta utvecklades under 2012 till nationellt projekt där alla intresserade lokal- och länsföreningar genomförde varsitt insamlingsevenemang på sin ort medan Ung Diabetes fungerade som samordnare. Detta för att utöka projektet, sätta diabetes på kartan och visa att vi finns runt om i hela landet.

Sedan dess har Livets Gång varit ett levande projekt som återkommit varje år, tills 2016 då projektet togs över av Diabetesförbundet under formen som en möjlig föreningsaktivitet. Hur Livets Gång fungerar och hur ni kan arrangera det finns beskrivet i denna guide. Det är fritt för alla lokal- och länsföreningar att arrangera Livets Gång efter egen förmåga.

Guide och material

Nedan har vi samlat matierial och information så att varje lokal- och länsförening ska kunna arrangera egna Livets Gång-arrangemang. Det finns en dokument med instruktioner, en logotyp ni kan använda och även en bössgördel till insamlingsbössor ni kan ladda ner.

Fakta om förmånstagarna

Diabetesfonden

Diabetesfonden är en fristående stiftelse som stödjer diabetesforskningen. Målet med Diabetesfondens verksamhet är att hitta orsaker till och botemedel mot sjukdomen, samt att människor med diabetes ska kunna leva ett långt liv fritt från besvär av sjukdomen. Varje år delar fonden därför ut miljoner till svensk diabetesforskning för att forskarna ska kunna hitta vägar till nya upptäckter och ny kunskap. För mer information besök Diabetesfondens hemsida www.diabetesfonden.se

Life for a Child

Life for a Child-programmet startades år 2000 till förmån för barn i utvecklingsländer. Ibland finns tillgång till insulin men bristande kunskap, eller så kostar det för mycket. Ibland finns det inte alls. Prognosen för barn i dessa länder är inte ljus och utan insulin dör de antingen till följd av insulinbrist eller till följd av komplikationer i tidig ålder. Bidrag från privatpersoner, donatorer, organisationer m.fl. går till att stödja dessa barn med de förnödenheter som behövs samt utbilda och stödja vårdpersonal i dessa länder. I nuläget (2016) omfattas 46 länder och över 17 000 barn får hjälp tack vare programmet. För mer information och aktuella siffor, besök deras hemsida Life for a Child

Senast uppdaterad 3 april 2017