Bli medlem Ge gåva

Förbundskonferens 2020

Förbundskonferensen riktar sig till alla läns- och lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet.

Med anledning av Coronavirus COVID-19 

Förbundsstyrelsen har den 21 mars 2020 tagit beslut att ställa in Förbundskonferensen 2020, den kommer inte att skjutas upp utan utgår i sin helhet. Det är mycket tråkigt att behöva ställa in, men med tanke på rådande pandemi samt Folkhälsomyndigehtens råd och rekommendationer är vi överens om att det är det enda rätta och hoppas på er förståelse. I och med att vi haft en extra riksstämma i år bryter vi inte heller mot stadgarna genom att ställa in förbundskonferensen. I stadgarna § 8 står det: De år riksstämma inte hålls genomförs en förbundskonferens.

Styrelsen hoppas att regionkonferenserna i höst skall kunna genomföras som planerat, och att vi där stärker upp förbundets deltagande med representanter från styrelse och kansli. Vi hoppas där kunna träffa så många av er som möjligt och ge er information, svara på frågor och diskutera gemensamma och lokala utmaningar, utvecklingsmöjligheter och framtidsfrågor. Detta ser vi mycket fram emot. Arbetet med planer och agendor för detta kommer kansliet att påbörja så snart vi kommit ut ur krisläget med Coronapandemin. 

Vi ber om er förståelse för det uppkomna läget och hoppas att vi snart är i en så normal situation som möjligt. Om ni har frågor kring Förbundskonferensen så hör av er till Björn Ehlin eller Petra Rizvi.

Frågor

Har du frågor kring Förbundskonferensen kan du kontakta Petra eller Björn.

 

Petra Rizvi, projektledare
petra.rizvi@diabetes.se

Björn Ehlin, koordinator
bjorn.ehlin@diabetes.se

Senast uppdaterad 27 april 2020