Bli medlem
Ge en gåva

Frågor & svar enhetlig medlemsavgift

Den 1 november 2018 ändrar vi våra medlemskategorier samt inför en enhetlig medlemsavgift för alla föreningar i landet. Fram till 1 november har alla föreningar haft sin egen medlemsavgift, vilket har inneburit att medlemsavgiften har varierat beroende på var i Sverige man bor.

Varför gör ni den här förändringen?

Det var ett beslut som röstades igenom på Riksstämman 2018, Svenska Diabetesförbundets högst beslutande organ. Vi får nu möjlighet att erbjuda samma pris för medlemskapet oavsett var i landet man bor. En avgiftsförändring tillsammans med en ny medlemsmodell innebär mer pengar ut till lokalföreningarna vilket gör att många föreningar får större möjlighet till att driva mer lokal verksamhet. Samtidigt kan vi nu på ett enklare sätt kommunicera ut vårt medlemserbjudande på en nationell nivå och har bättre möjligheter att genomföra breda rekryteringssatsningar.

Vilka är de nya medlemskategorierna?

De nya medlemskategorierna är ”Huvudmedlem”, ”Supportmedlem” och ”Barnmedlem”.

Vad ingår i de nya kategorierna?

Huvudmedlem - Ett huvudmedlemskap kostar 350 kronor om året. Då  får du tillgång till alla våra medlemsförmåner; du får tidningen Allt om Diabetes 6 gånger per år, du kan teckna våra unika medlemsförsäkringar och delta i aktiviteter som anordnas av din lokalförening,  

Supportmedlem - Ett supportmedlemskap kostar 175 kronor och du får möjlighet att delta i lokalföreningarnas aktiviteter.  

Barnmedlem - Barnmedlem är för dig upp till 18 år och kostar 100 kronor om året. Som barnmedlem har du rätt att delta i Diabetesförbundets aktiviteter. Ett barnmedlemskap övergår i huvudmedlemskap vid 18 års ålder.

Vad händer med mitt medlemskap?

Den 1 november sker övergången från det gamla medlemssystemet till det nya. Har du alltså ett medlemskap som går ut perioden efter 1 november 2018 kommer du i samband med att det är dags att förnya medlemskapet få hem en avi med den nya medlemsavgiften, tillsammans med ett följebrev där du hittar information om din nya medlemskategori.

Alla som före den 1 november 2018 är medlem med tidning förs automatiskt över till den kategori vi framöver kallar för ”Huvudmedlem”. Är du idag medlem utan tidning eller familjemedlem förs du över till kategorin ”Supportmedlem”.   

Kommer det bli dyrare för mig?

Den enhetliga medlemsavgiften innebär en höjning av avgiften för många föreningar. Förändringen kommer att ske stegvis under 2 år. Det första året kommer alla befintliga medlemmar som flyttats över till kategorin ”Huvudmedlem” att få en avi på 300 kronor för ett års medlemskap (undantaget medlemmar i DF i Göteborg samt Hufvudstadens DF som betalar 335 kronor). Från och med 1 januari 2020 betalar alla som tillhör kategorin ”Huvudmedlem” 350 kronor.

För dig som flyttas över till kategorin ”Supportmedlem” kostar medlemskapet 175 kronor per år.

”Barnmedlemskapet”, som är en medlemskategori du kan anmäla dig till om du är under 18 år, kostar 100 kronor. Vill du ändra ditt medlemskap till ”Barnmedlem” så kontakta kansliet på 08-564 821 00.

Får jag behålla mina försäkringar/medlemsförmåner?

Ja, alla medlemmar som har tecknat en medlemsförsäkring innan den 1 november 2018 har fortsatt tillgång till försäkringen fram till 31 december 2021 förutsatt att övriga försäkringsvillkor är uppfyllda. För att fortsätta ha tillgång till försäkringen från och med 1 januari 2022 krävs det att du tillhör kategorin ”Huvudmedlem”.

Vad gör jag om jag vill ändra eller säga upp mitt medlemskap?

Då kontaktar du Diabetesförbundets kansli på 08-564 821 00

Kan jag betala medlemskapet med autogiro?

Efter den 1 november kommer vi erbjuda möjlighet att betala med autogiro för dig som tillhör kategorin ”Huvudmedlem”. Mer information om hur man ska gå tillväga kommer när det närmar sig.

Vad har ni för medlemsförmåner?

Som "Huvudmedlem" får du en rad medlemsförmåner hos oss. Du får bland vår uppskattade tidning Allt om Diabetes 6 gånger per år och du har möjligheten att teckna försäkringar som annars är svåra att få för personer med diabetes. Vi erbjuder en livförsäkring, en olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring, en Bokvar-försäkring och en barnförsäkring. 

Läs mer om våra medlemsförmåner

Senast uppdaterad 27 september 2018