Bli medlem
Ge en gåva

FAQ medlemskap

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om medlemskap i Diabetesförbundet.

Finns det olika typer av medlemskap?

Vad händer efter att min medlemsansökan har skickats in?

Vad kostar medlemskapet?

Varför får jag inte tidningen Allt om Diabetes?

Hur ändrar jag adress?

Varför har vi ett medlemskort/hur kan jag använda det?

Behöver jag mitt medlemskort vid lokala evenemang?

Vad händer om jag tappar bort mitt medlemskort?


 

Finns det olika typer av medlemskap?

Ja, inom Svenska Diabetesförbundet finns tre olika typer av medlemskap:

Medlem med tidning innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet, tillhör en lokalförening och får tidningen Allt om Diabetes 6 ggr per år. Tidningen finns i tre olika utföranden: Papperstidning, Talband, Daisyskiva.
Talband eller Daisyskiva kan du erhålla om du har svårt att läsa en tryckt tidning t.ex. på grund av synskada.

Medlem utan tidning innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet och tillhör en lokalförening. Du erhåller dock inte tidningen Allt om Diabetes.

Familjemedlem innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet och tillhör en lokalförening. Du erhåller dock inte tidningen Allt om Diabetes. För att räknas som familjemedlem krävs att det i samma hushåll finns en fullbetalande medlem (fullbetalande medlem = Medlem med tidning eller Medlem utan tidning).

Ovanstående typer av medlemskap innebär att du har rätt att delta i din lokalförenings verksamheter samt din lokalförenings årsmöte.
(ur Svenska Diabetesförbundets stadgar: "Vid årsmötet har varje medlem en röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Den som inte fyllt 15 år kan företrädas av sin vårdnadshavare.") 

Vad händer efter att min medlemsansökan har skickats in?

Din medlemsansökan behandlas på förbundskansliet. Inom 4 veckor skickar vi dig ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Först när du har betalt medlemsavgiften är du medlem i Svenska Diabetesförbundet och den lokala diabetesföreningen. Obs! Betala inte in medlemsavgiften på andra sätt än via inbetalningskortet från Svenska Diabetesförbundet.

Vad kostar medlemskapet?

Årsavgiften för medlemskapet varierar mellan respektive lokalförening. Denna avgift ligger mellan 200-335 kronor för medlem med tidning, och lägre för medlem utan tidning och familjemedlem. Här hittar du en lista med samtliga föreningars årsavgifter. Du är också alltid välkommen att kontakta medlemsansvarige på Diabetesförbundet.

Varför får jag inte tidningen Allt om Diabetes?

Det finns tre olika typer av medlemskap: medlem med tidning, medlem utan tidning och familjemedlem. I de två sistnämnda ingår inte tidningen Allt om Diabetes. Om du är osäker på vilket medlemskap du har kontakta medlemsansvarig på förbundskansliet.

Om du är medlem med tidning kan utebliven tidning t.ex. bero på att vi inte har rätt adress till dig. Uteblir tidningen, vänligen ta kontakt med medlemsansvarig på förbundskansliet.

Hur ändrar jag adress?

Genom att meddela förbundskansliet via mail, telefon eller brev.
E-post: medlem@diabetes.se
Telefon: 08-564 821 00
Brev: Svenska Diabetesförbundet, Medlemsregistret, Box 1107, 172 22 Sundbyberg

Varför har vi ett medlemskort/Hur kan jag använda det?

Medlemskortet är ett fysiskt bevis på att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet

Behöver jag medlemskort vid lokala evenemang?

Det är upp till din lokalförening att besluta huruvida medlemskortet ska krävas som ett bevis för ditt medlemsskap vid lokala evenemang. Det är dock viktigt att poängtera att din lokalförening har tillgång till medlemsregistret, och kan därför ta reda på om du är medlem på andra sätt än genom ett medlemskort

Vad händer om jag tappar bort mitt medlemskort?

Medlemskortet är ett av flera bevis på ditt medlemsskap och ska endast ses som ett fysiskt bevis. Du kan alltid använda ditt medlemsnummer eller personnummer för att identifiera dig som medlem, eftersom dessa finns sparade i vårt medlemsregister. 

Senast uppdaterad 27 oktober 2016