Bli medlem
Ge en gåva

FAQ medlemskap

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om medlemskap i Diabetesförbundet.

Från och med 1 november ändrar vi medlemskategorier och avgift. Är du medlem idag och intresserad av att läsa mer om denna förändringen, besök www.diabetes.se/medlemskapFAQ

Finns det olika typer av medlemskap?

Hur ansöker jag om medlemskap?

Vad kostar medlemskapet?

Varför får jag inte tidningen Allt om Diabetes?

Hur ändrar jag adress?

Varför har vi ett medlemskort/hur kan jag använda det?

Behöver jag mitt medlemskort vid lokala evenemang?

Vad händer om jag tappar bort mitt medlemskort?


 

Finns det olika typer av medlemskap?

Ja, inom Svenska Diabetesförbundet finns tre olika typer av medlemskap:

Medlem med tidning innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet, tillhör en lokalförening och får tidningen Allt om Diabetes 6 ggr per år. Tidningen finns i tre olika utföranden: Papperstidning, Talband, Daisyskiva.
Talband eller Daisyskiva kan du erhålla om du har svårt att läsa en tryckt tidning t.ex. på grund av synskada.

Medlem utan tidning innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet och tillhör en lokalförening. Du erhåller dock inte tidningen Allt om Diabetes.

Familjemedlem innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet och tillhör en lokalförening. Du erhåller dock inte tidningen Allt om Diabetes. För att räknas som familjemedlem krävs att det i samma hushåll finns en fullbetalande medlem (fullbetalande medlem = Medlem med tidning eller Medlem utan tidning).

Ovanstående typer av medlemskap innebär att du har rätt att delta i din lokalförenings verksamheter samt din lokalförenings årsmöte.
(ur Svenska Diabetesförbundets stadgar: "Vid årsmötet har varje medlem en röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Den som inte fyllt 15 år kan företrädas av sin vårdnadshavare.") 

Hur ansöker jag om medlemskap?

Du kan ansöka om medlemskap på två sätt; ansökan med direktbetalning eller ansökan med inbetalningskort. Om du ansöker med direktbetalning skickar du in din medlemsansökan och betalar med kort på vår hemsida. Vid en direktbetalning aktiveras ditt medlemskap direkt. Om du ansöker med inbetalningskort skickar du in din medlemsansökan och markerar inbetalningskort vid betalning. Din medlemsansökan behandlas på förbundskansliet. Inom 4 veckor skickar vi dig ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Först när du har betalt medlemsavgiften är du medlem i Svenska Diabetesförbundet och den lokala diabetesföreningen. OBS! Väljer du ansökan med inbetalningskort är det viktigt att du enbart använder uppgifterna i det inbetalningskortet vi skickar till dig när du betalar in din medlemsavgift. Du kan ansöka om medlemskap här!

Vad kostar medlemskapet?

Årsavgiften för medlemskapet varierar mellan respektive lokalförening. Denna avgift ligger mellan 200-335 kronor för medlem med tidning, och lägre för medlem utan tidning och familjemedlem. Här hittar du en lista med samtliga föreningars årsavgifter. Du är också alltid välkommen att kontakta medlemsansvarige på Diabetesförbundet.

Varför får jag inte tidningen Allt om Diabetes?

Det finns tre olika typer av medlemskap: medlem med tidning, medlem utan tidning och familjemedlem. I de två sistnämnda ingår inte tidningen Allt om Diabetes. Om du är osäker på vilket medlemskap du har kontakta medlemsansvarig på förbundskansliet.

Om du är medlem med tidning kan utebliven tidning t.ex. bero på att vi inte har rätt adress till dig. Uteblir tidningen, vänligen ta kontakt med medlemsansvarig på förbundskansliet.

Hur ändrar jag adress?

För att ändra adress kontaktar du antingen kansliet på 08-564 821 00 eller loggar du in på ditt medlemsinlogg här på hemsidan. På ditt medlemsinlogg kan du ändra dina kontaktuppgifter. 

Varför har vi ett medlemskort/Hur kan jag använda det?

Medlemskortet är ett fysiskt bevis på att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet

Behöver jag medlemskort vid lokala evenemang?

Det är upp till din lokalförening att besluta huruvida medlemskortet ska krävas som ett bevis för ditt medlemsskap vid lokala evenemang. Det är dock viktigt att poängtera att din lokalförening har tillgång till medlemsregistret, och kan därför ta reda på om du är medlem på andra sätt än genom ett medlemskort

Vad händer om jag tappar bort mitt medlemskort?

Medlemskortet är ett av flera bevis på ditt medlemsskap och ska endast ses som ett fysiskt bevis. Du kan alltid använda ditt medlemsnummer eller personnummer för att identifiera dig som medlem, eftersom dessa finns sparade i vårt medlemsregister. 

Senast uppdaterad 11 januari 2018