Bli medlem
Ge en gåva

FAQ medlemskap

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om medlemskap i Diabetesförbundet.

Finns det olika typer av medlemskap?

Hur ansöker jag om medlemskap?

Vad kostar medlemskapet?

Hur länge varar ett medlemskap?

Varför får jag inte tidningen Allt om Diabetes?

Hur ändrar jag adress?

Varför har vi ett medlemskort/hur kan jag använda det?

Behöver jag mitt medlemskort vid lokala evenemang?

Vad händer om jag tappar bort mitt medlemskort?


 

Finns det olika typer av medlemskap?

Ja, inom Svenska Diabetesförbundet finns tre olika typer av medlemskap:

Huvudmedlemskap - Kostar 350 kronor för 12 månader och innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet, tillhör en lokalförening och har tillgång till alla våra medlemsförmåner, bland annat får du tidningen Allt om Diabetes 6 ggr per år. Tidningen finns både som papperstidning och Daisyskiva. Daisyskiva kan du erhålla om du har svårt att läsa en tryckt tidning t.ex. på grund av synskada.

Supportmedlem - kostar 175 kronor för 12 månader och innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet och tillhör en lokalförening.

Barnmedlem - kostar 100 kronor för 12 månader och innebär att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet och tillhör en lokalförening. Barnmedlemskapet är för dig upp till 18 år. Vid 18 övergår det till ett Huvudmedlemskap.

Ovanstående typer av medlemskap innebär att du har rätt att delta i din lokalförenings verksamheter samt din lokalförenings årsmöte.
(ur Svenska Diabetesförbundets stadgar: "Vid årsmötet har varje medlem en röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Den som inte fyllt 15 år kan företrädas av sin vårdnadshavare.") 

Hur ansöker jag om medlemskap?

Du kan ansöka om medlemskap på två sätt; ansökan med direktbetalning, eller ansökan med inbetalningskort. Om du ansöker med direktbetalning skickar du in din medlemsansökan och betalar med kort på vår hemsida. Vid en direktbetalning aktiveras ditt medlemskap direkt. Om du ansöker med inbetalningskort skickar du in din medlemsansökan och markerar inbetalningskort vid betalning. Din medlemsansökan behandlas på förbundskansliet. Inom 4 veckor skickar vi dig ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Först när du har betalt medlemsavgiften är du medlem i Svenska Diabetesförbundet och den lokala diabetesföreningen. OBS! Väljer du ansökan med inbetalningskort är det viktigt att du enbart använder uppgifterna i det inbetalningskortet vi skickar till dig när du betalar in din medlemsavgift. Du kan ansöka om medlemskap här!

Väljer du att ansöka om Huvudmedlemskap har du även möjlighet att betala med autogiro.

Vad kostar medlemskapet?

Huvudmedlemskap 350 kronor/år
Supportmedlemskap 175 kronor/år
Barnmedlemskap 100 kronor/år

Hur länge varar ett medlemskap?

Medlemskapet börjar gälla från den dagen du anmält dig och gäller i 12 månader framåt. Efter 12 månader får du hem ett inbetalningskort som du betalar ifall du vill fortsätta vara medlem i 12 månader. 

Varför får jag inte tidningen Allt om Diabetes?

Det finns tre olika typer av medlemskap: Huvudmedlem, Supportmedlem och Barnmedlem. I de två sistnämnda ingår inte tidningen Allt om Diabetes. Om du är osäker på vilket medlemskap du har kontakta medlemsansvarig på förbundskansliet.

Om du är Huvudmedlem kan utebliven tidning t.ex. bero på att vi inte har rätt adress till dig. Uteblir tidningen, vänligen ta kontakt med medlemsansvarig på förbundskansliet.

Hur ändrar jag adress?

För att ändra adress kontaktar du antingen kansliet på 08-564 821 00 eller loggar du in på ditt medlemsinlogg här på hemsidan. På ditt medlemsinlogg kan du ändra dina kontaktuppgifter. 

Varför har vi ett medlemskort/Hur kan jag använda det?

Medlemskortet är ett fysiskt bevis på att du är medlem i Svenska Diabetesförbundet

Behöver jag medlemskort vid lokala evenemang?

Det är upp till din lokalförening att besluta huruvida medlemskortet ska krävas som ett bevis för ditt medlemskap vid lokala evenemang. Det är dock viktigt att poängtera att din lokalförening har tillgång till medlemsregistret, och kan därför ta reda på om du är medlem på andra sätt än genom ett medlemskort

Vad händer om jag tappar bort mitt medlemskort?

Medlemskortet är ett av flera bevis på ditt medlemskap och ska endast ses som ett fysiskt bevis. Du kan alltid använda ditt medlemsnummer eller personnummer för att identifiera dig som medlem, eftersom dessa finns sparade i vårt medlemsregister. 

Senast uppdaterad 3 november 2020