Bli medlem Ge gåva

GDPR för medlemmar

På Svenska Diabetesförbundet värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan ta vara på dem.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan vara exempelvis personnummer, namn eller en e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Som behandling av personuppgifter räknas allt vi gör med personuppgifterna, till exempel när vi samlar in, registrerar, lagrar eller bearbetar dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna behandla en medlemsansökan:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: bostadsadress, telefonnummer och e-postadress

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, ta vara på dina intressen och uppfylla de åtaganden vi har mot dig som medlem. Det betyder att vi, när det är aktuellt, behandlar dina personuppgifter för att ge dig:

 • medlemsförsäkringar
 • rådgivning och stöd
 • medlemstidningen Allt om Diabetes
 • inbjudan till att delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • möjlighet att betala rätt medlemsavgift

När vi använder dina personuppgifter för något av detta stödjer vi oss på två rättsliga grunder: avtal och rättsliga förpliktelser. Det innebär att vi uppfyller avtalet för ditt medlemskap.

När det är aktuellt behandlar vi också dina personuppgifter för att:

 • genomföra medlemsundersökningar
 • nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande

Då stödjer vi oss på den rättsliga grunden uppgifter av allmänt intresse.

Utöver detta behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och medlemsförmåner. Då är den rättsliga grunden intresseavvägning. Förbundet gör intresseavvägningen för att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som medlemskapet innebär.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Svenska Diabetesförbundet raderar dina personuppgifter när vi inte längre använder dem till det vi samlade in dem för.

Vi sparar också uppgifter om de ekonomiska transaktioner som skett mellan dig och förbundet i enlighet med bokföringslagen

Vilken kontroll har du över dina personuppgifter?

Det är viktigt för oss att du känner att du har kontroll över dina egna uppgifter. Du har rätt att:

 • få information om vad vi använder dina uppgifter till
 • få dina personuppgifter rättade
 • i vissa fall få uppgifterna raderade
 • kräva att vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall begränsas
 • i vissa fall invända mot behandling
 • lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter

Säkerhet

Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd. Här kan du läsa mer om vad vi gör och vad du själv kan göra för att skydda dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla syftet med att vi samlat in dem har tillgång till uppgifterna.

Hur skyddar du dina egna personuppgifter?

Det finns några saker du behöver tänka på för att själv skydda dina personuppgifter:

 • Svenska Diabetesförbundet använder den e-postadress du ger oss. Ange en privat e-postadress för att säkra dina personuppgifter
 • Använder du din arbetsadress har din arbetsgivare möjlighet att se korrespondens mellan dig och Svenska Diabetesförbundet
 • Arbetar du på en offentlig myndighet kan din e-postkorrespondens dessutom i vissa fall vara en offentlig handling

Hur identifierar du dig?

När du kontaktar förbundet behöver vi vara säkra på att vi kommunicerar med rätt person. Därför identifierar du dig via ditt medlemsnummer eller personnummer.

Vilka andra tar del av dina personuppgifter?

Vi kan lämna dina uppgifter till andra, om det behövs för någon av orsakerna till att vi samlade in dem. När det är aktuellt lämnar vi uppgifter till följande mottagare:

 • det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med
 • tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • lokalförening eller regionföreningar inom Svenska Diabetesförbundet

Personuppgiftsansvarig

Svenska Diabetesförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som rör medlemmar och personer som söker medlemskap.

Senast uppdaterad 23 februari 2023