Bli medlem Ge gåva

Järvaveckan

Svenska Diabetesförbundet kommer till Järvaveckan 1-3 juni 2022. Välkomna!

Besök vårt tält på Järvaveckan 1-3 juni 2022. I tältet kommer vi att ha
information, aktiviteter och möjlighet att diskutera diabetesrelaterade frågor kring vård, skola, mat, blodsocker, fötter, diabetesföräldraskap och mycket annat. 

 

Onsdag den 1 juni:

Må bra med diabetes - aktiviteter i tältet hela dagen 11.00-20.00

13.00 & 18.00: Filmad föreläsning Anna-Lena Brundin - "Diabetes är inget att skoja om"
14.00-19.00: Träffa Ung Diabetes

Seminarium 17:30-18:30: ”Psykosocialt stöd i diabetesvården – vilka är behoven och hur möter vi dem?”    

Personer med diabetes i Region Stockholm upplever oftare ett behov av psykosocialt stöd än i övriga Sverige. Vad innebär det för individen, vården och vilka lösningar finns?

Medverkande i diskussionen: Désirée Pethrus, KD, Ordförande Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Lars Bryntesson S, 2:e vice ordförande Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet, Louise Granlund, vice ordförande Ung Diabetes samt David Nathanson, endokrinolog Karolinska Institutet som inleder med att ge forskningsperspektivet på sambanden mellan diabetes och psykisk ohälsa. Moderator Lars Jonsson, Agenda PR

 Länk till seminariet

 

Torsdag den 2 juni:

Ställ frågor om barn, skola och diabetes- aktiviteter i tältet hela dagen 11.00-20.00

13:30-14:30: Träffa föräldrarådet
14:30-15.00 & 17.00-17:30: Träffa Bamse!
16.00-19.00: Träffa Ung Diabetes 

Seminarium 17:30-18:30: ”Barn med diabetes i skolan - rättigheter och skyldigheter”

Alla barn har rätt till en trygg och säker skolgång men så är det inte alltid för barn med diabetes typ 1. Varför är det så och hur kan det förändras?

Medverkande i diskussionen:  Anna Manell, rektor och diabetesförälder, Daniel Berglund, diabetesförälder och Emma Skepp, sakkunnig barn-och förldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet . Moderator Lars Jonsson, Agenda PR

Länk till seminariet

Fredag den 3 juni:

Lär dig om diabetes typ 2 och gör risktest - aktiviteter i tältet hela dagen 11.00-20.00

13.00-15.00 & 16.00-18.00: Träffa dietisterna Maria Masoomi, Denise Lindberg Amanou och Ranin Jamil
16.00-19.00: Testa blodsocker och prata med diabetessjuksköterska

Mingel från 13:00 finns alkoholfria drycker och enklare tilltugg, ett tidigt och trevligt veckoslut för alla som har lust!

Varmt välkomna!

 

Vi uppdaterar sidan kontinuerligt med mer information om Järvaveckan.

Senast uppdaterad 14 december 2022