Bli medlem Ge gåva

Medverkan i forskningsstudier

Medverkan i forskningsstudier är viktigt för att diabetesforskningen ska gå framåt. Diabetesförbundet vill bidra till forskningen genom att ge pågående studier möjligheten att söka efter försökspersoner/forskningspersoner på denna sida.

Godkända studier kan kostnadsfritt söka efter försökspersoner på denna sida. Mer information om annonsering finns längst ner på sidan. (Vill du vara med i enkäter, intervjuer, undersökningar eller testpaneler, gå med i vår Facebookgrupp Dela med dig av diabeteserfarenhet | Facebook)

Nationell studie om påverkan av Covid-19-pandemins på välbefinnande av familjer till elever i behov av särskilt stöd i grundskolan


Vi söker deltagare till ett forskningsprojekt som undersöker föräldrars upplevelser av hur skolans stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd fungerat för deras barn under hemundervisning, distans- och fjärundervisning samt undervisning på skolan under pandemin. Vi vill också undersöka hur föräldrarna upplevde sin samverkan med skolan under den tiden. Projektet är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Vem kan delta?

Vi söker dig som är föräldrar till barn som:

 • Går i grundskolans årskurs 8 eller 9.
 • Får specialpedagogiska insatser på skolan i form av extra anpassningar och särskilt stöd och
 • Har ett kroniskt medicinskt tillstånd, t.ex. diabetes och/eller en funktionsnedsättning

Hur går studien till?

I projektet ingår två separata delstudier: ifyllande av webbaserade frågeformulär och deltagande i telefonintervju. Du kan välja att bara fylla i frågeformulären och inte delta i intervjudelen som sker vid ett senare tillfälle. För att komma till frågeformulären klicka på länken: https://survey.su.se/Survey/46041

Deltagande i en intervju innebär att du kommer att bli intervjuad ca 1–1,5 timme per telefon vid tid och datum som du själv väljer. Ditt barn kommer inte delta i studien. Ditt deltagande är helt frivilligt och anonymt.

Läs gärna mer om projektet här: https://www.su.se/profiles/raza2405-1.190696

Kontakta huvudansvarige forskare om du har några frågor!

Rano Zakirova Engstrand, specialpedagog, postdoktor i specialpedagogik

Tel: 08-1207 6475

E-post: rano.engstrand@specped.su.se

Publicerad: 2022-06-09

---

Intervjustudie om att leva med typ 1-diabetes som vuxen 

Vi söker deltagare till en intervjustudie om hur det är att leva med typ 1-diabetes som vuxen med långvarigt förhöjda blodsockervärden (HbA1c). Syftet med studien är att utforska vuxenperspektivet av hur det är att leva med typ 1-diabetes för att i förlängningen kunna bidra till anpassat stöd i diabetesvård men också till att öka kunskapen om hur det är att leva med typ 1-diabetes i samhället.

Vem kan vara med?

Du som….

• är 18 år eller äldre
• har haft typ 1-diabetes i minst två år
• har HbA1c över 60 mmol/mol sedan minst ett år

Intervjun är ca 60 minuter lång och genomförs genom ett videosamtal. Du behöver ha tillgång till dator, internet och ett lugnt rum. Frågorna utgår från olika teman som rör hur det är att leva med typ 1-diabetes.

Vill du veta mer om studien gå in på hemsidan https://www.shh.se/attlevameddiabetes/

Kontaktuppgifter:

Ingrid Wijk, doktorand, Sophiahemmet Högskola
levadiab@shh.se , tel: 070 003 81 62

Unn-Britt Johansson, professor, huvudansvarig forskare, Sophiahemmet Högskola
levadiab@shh.se,  tel: 08 406 29 02

Publicerad: 2022-04-01

---

Har du typ 2 diabetes och känner smärta i benen när du går eller tränar?
STRIDE är en forskningsstudie som görs med syfte att undersöka om ett nytt läkemedel under utveckling har en effekt på gångförmågan hos personer med perifer arteriell sjukdom och typ 2-diabetes.

För att vara aktuell som deltagare behöver du:

 • vara 18 år eller äldre
 • ha perifer arteriell sjukdom och typ 2-diabetes
 • kunna gå minst 200 m men inte mer än 600 m innan du behöver vila

Studien planeras pågå under en period på ungefär 59 veckor då du förväntas komma på 8 klinikbesök och ha ett telefonsamtal. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. De personuppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Huvudprövare vid kliniken är Dr Kevin Mani, Överläkare kärlkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Om du är intresserad av att delta, vänligen kontakta:
Forskningssjuksköterskor, tisdag-torsdag kl. 09-15
Telefon: 018-6112394

Email: forskning.karlkirurgi@akademiska.se

Publicerad: 2022-02-22

---

Har du typ 2-diabetes och ett stillasittande arbete?

Vi söker deltagare till ROSEBUD, en nationell forskningsstudie, som undersöker hälsoeffekter av minskat stillasittande på arbetet hos personer med typ 2-diabetes.

Vem kan delta?
Vi söker dig som:

 • Har diabetes typ 2
 • Är 40-64 år
 • Har stillasittande arbete
 • Har BMI ≥25
 • Har HbA1c mellan 53-100
 • Har möjlighet att besöka ett av våra studiecentra

Hur går studien till?
Deltagandet innebär 6 besök hos vår forsknings-/diabetessköterska under ett års tid. När du har kontaktat oss får du veta mer detaljer kring studien och vi gör en kort intervju. Om du uppfyller kriterier att delta ingår provtagning och aktivitetsmätning vid tre tillfällen under året.

Finns det ett forskningscenter där jag bor?
Studien genomförs inom ett svenskt samarbete för primärvårdsforskning på sex orter runt om i landet och koordineras från Umeå universitet. Studien är pågående och möjlighet till snar uppstart finns.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer, kontakta oss! 

Region Jämtland Härjedalen
Kontakta forskningssköterska Anna Eriksson, Östersund:
Kliniskt Forskningscentrum, Telefon: 070-242 61 92.

Regionala studieledare: Mikael Lilja, Umeå universitet

Region Norrbotten
Kontakta forskningssköterska Åsa Hietaniemi, Luleå:
Björkskatans hälsocentral, Telefon: 0920-719 07 (mån & ons kl. 12–12.30)
mhalsa@norrbotten.se

Regional studieledare: Anna Bengtsson, Umeå universitet

Region Stockholm
Kontakta forskningssköterska Katarina Gren, Lidingö:
Torsviks Vårdcentral
rosebud.slso@sll.se

Regionala studieledare: Anna Ugarph-Morawski och Per Wändell, Karolinska Institutet

Region Västerbotten
Kontakta Kliniskt Forskningscentrum, Umeå:
forskningssköterska Katarina Iselid 073-083 91 46 eller 090-786 45 25 eller
Claudia Schien 073-079 20 48 eller 090-785 68 16
Regional studieledare: Eva Fhärm, Umeå universitet

Region Örebro län
Kontakta forskningssköterska Kia Wetterberg, Örebro:
Hallsbergs vårdcentral, Telefon: 0582-880 12
Rosebud@regionorebrolan.se

Regional studieledare: Stefan Jansson, Örebro universitet

Region Östergötland
Kontakta forskningssköterska Cecilia Rosander, Linköping:
Vårdcentralen Kärna, Telefon: 010 – 103 53 54
VCKarnaRosebud@regionostergotland.se
Regional studieledare: Karin Rådholm, Linköpings universitet

Koordinerande studieledare: Patrik Wennberg, Umeå universitet (patrik.wennberg@umu.se)

Publicerad 2022-05-03

---

Läkemedelsstudie - diabetesrelaterad nervsmärta

Vi söker deltagare till en läkemedelsstudie för att undersöka effekten av en ny substans för behandling av nervsmärta i fötter och ben hos patienter med diabetes. Deltagarna ska ha haft nervsmärta i minst 6 månader och diabetesbehandlingen ska ha varit oförändrad de senaste 3 månaderna.

Studiedeltagarna får behandling med antingen studieläkemedel eller med placebo under 8 veckor. Studien omfattar 5 besök till kliniken samt 3 planerade telefonkontakter under 15 veckor.
Under studien behöver deltagarna fylla i smärtskalor och andra frågeformulär i en elektronisk dagbok. Alla undersökningar, provtagningar och läkemedel i studien är kostnadsfria. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

För mer information och intresseanmälan, vänligen kontakta BRAGEE ME-CENTER, Karlavägen 100, 115 26 Stockholm, Tel 08 545 888 71, eller via 1177 (sök mottagning Bragee MEcenter).

Huvudprövare vid kliniken är Med Dr Marie Guldstrand, spec i diabetologi och endokrinologi

Publicerad: 2021-05-06

---

Studie: Diabetes typ 2 och kardiovaskulära händelser

ProbarE i Lund söker personer över 40 år med diabetes typ 2 till en läkemedelsstudie. Syftet med studien är att undersöka om behandling med studieläkemedlet minskar risken för kardiovaskulära händelser såsom hjärtinfarkt eller stroke.

För att eventuellt kunna delta ska du:
• Ha en diabetes typ 2-diagnos
• Ha haft hjärtinfarkt, stroke eller ha dålig cirkulation i benen

Studien omfattar kring 30 besök på kliniken eller telefonuppföljningar under 4,5-5,5 år. Alla deltagare får genomgå hälsokontroller, EKG, provtagningar och svara på frågor gällande livskvalitet under den tid studien pågår. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria. Ersättning för resor till och från kliniken utgår.

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss på ProbarE i Lund, Ewa Karlsson via telefon 0732-300450 eller e-post till ewa.karlsson@probare.se. Du kan också anmäla ditt intresse genom Vårdguidens e-tjänster som nås via www.1177.se.

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De personuppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Studien är godkänd av
Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Publicerad: 2021-03-12

---

Studie - Hur hittar du information om diabetes? 

Karolinska Institutet söker nu deltagare till ett forskningsprojekt med syftet att undersöka hur unga vuxna med kronisk sjukdom hittar information om sin diagnos i medierna.

Enligt nya studier misstolkas ny medicinsk forskning ofta av medierna innan informationen når ut till allmänheten. Därför är det av stort intresse att ta reda på var och hur personer med diabetes hittar trovärdig information om sin diagnos, vad de litar på, och vad som saknas.

Ett annat syfte är att stärka unga patienter och sprida kunskap om vilken information som kan vara till nytta för en utsatt grupp. 

Vi vill hålla samtalsgrupper (ca 1,5 timme långa) på Zoom där grupper på 6-7 personer diskuterar läge och lösningar kring ovan nämnt ämne. Är du mellan 20-35 år och lever med en diabetes kan du vara med och öka kunskapen om vad unga patienter behöver!

Maila doktorand Anna Larsson (annalena.larsson@ki.se) eller mastersstudent Sofia Beite (sofia.beite@stud.ki.se) om du vill vara med eller vill veta mer om projektet!

Publicerad: 2021-02-15

---

PET/MR studier och läkemedelsstudier för personer med diabetes

Studie 239 -Personer med diabetes 50–65 år, till en PET/MR-studie

I studien kommer du att få komma på 4 besök på vår klinik på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Besöken består av en hälsokontroll, två studiebesök med PET/MR-undersökning samt ett besök med lumbalpunktion (ryggmärgsprov).

Forskningshuvudman: CTC Clinical Trial Consultants AB

Studie 294 personer med diabtes typ-2 50–70 år, till en klinisk studie med PET/MR

Studien består av 3 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, två besök med en övernattning och en PET/MR-undersökning dagen efter, samt ett uppföljningsbesök via telefon. Vid dina längre besök mäter vi dina blodsockernivåer med en så kallad CLAMP-teknik. Detta innebär att både insulin och socker ges via kateter i armvecket varpå sockenivån i blodet mäts regelbundet. Samtidigt görs en PET/MR-undersökning för att studera hur kroppen tar upp sockret. Total studielängd c:a 5-8 veckor.

Forskningshuvudman: CTC Clinical Trial Consultants AB

Studie 197 hjärtsjuka med diabetes typ 2 till en läkemedelsstudie

Studien beräknas involvera 100 personer i 3 länder. I studien sker totalt 9 besök på vår klinik i Uppsala samt en PET-kameraundersökning 5 gånger. Vi kommer även att ringa dig under studiens gång. Totalt kommer du att delta i studien i drygt ett år.

Forskningshuvudman: ClinSmart Sweden AB

Studie 324 kroniskt njursjuka som även har högt blodtryck och/eller diabetes typ 2, samt minst en annan hjärtkärlsjukdom till en läkemedelsstudie. 

Studien beräknas involvera 180 personer i flera länder. I studien sker totalt 9 besök på vår klinik i Uppsala. Totalt kommer du att få ta läkemedlet eller placebo i 8 veckor. 

Forskningshuvudman: ClinSmart Sweden AB

Information om studierna:

För kriterier för att delta i respektive studie, mer information och anmälan forskningsperson.se eller ring 018-303399.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning. Studierna är godkända av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Publicerad: 2021-02-09

---

Utvärdering av användbarheten av en smartphone-applikation för bättre glykemisk kontroll hos patienter med diabetes typ 2

Vi söker deltagare till en forskningsstudie som syftar till att undersöka användningen av en ny smartphone-applikation för dig som lever med diabetes typ 2.

Deltagaren tar ett HbA1c-prov (blodprov) med hjälp av ett hemprovtagningskit, och får därefter svara på frågor om sin egenvård digitalt via dator, surfplatta eller smartphone. Deltagare som motsvarar kriterierna för att delta i studien placeras därefter slumpvis i behandlingsgruppen, eller i kontrollgruppen. I behandlingsgruppen används en smartphone-applikation under två månader. I denna applikation kan deltagare notera sina blodsockervärden. Deltagaren kan välja att skicka sina mätningar till en läkare som därefter kan skicka feedback. Kontrollgruppen erbjuds inte några insatser. Efter två månader görs alla mätningar en andra gång.

Vi söker dig som:

 • Har diabetes typ 2
 • Är över 18 år
 • Har tillgång till en smartphone
 • Inte använder kontinuerlig blodsockermätning (CGM)

 Studien genomförs på U-CARE, vid Uppsala universitet (www.u-care.uu.se), och har godkänts av Etikprövningsmyndigheten i Stockholm.

Är du intresserad av att delta? Kontakta vår studiepersonal pådstudie-kbh@uu.se eller ring

072-999 94 61. Du kan även läsa mer om studien och anmäla ditt intresse på www.u-care.uu.se/dstudie.

Erik Olsson, Leg. psykolog, Docent

Publicerad 2021-01-08

---

Att mäta diabetesstress och diabetesegenvård, en studie om två formulärs reliabilitet och validitet

Vi söker deltagare till en forskningsstudie som syftar till att undersöka formulär som handlar om diabetesegenvård och den stress som det kan innebära.

Deltagaren får svara på frågor digitalt på sin dator, surfplatta eller smartphone. Efter två veckor svarar deltagaren på frågorna igen. Deltagaren får även vid ett tillfälle ta ett HbA1c-prov (blodprov), med hjälp av ett hemprovtagningskit.

Vi söker dig som:

 • Har diabetes typ 2
 • Är över 18 år
 • Har tillgång till en smartphone
 • Inte använder kontinuerlig blodsockermätning (CGM)

 Studien genomförs på U-CARE, vid Uppsala universitet (www.u-care.uu.se), och har godkänts av Etikprövningsmyndigheten i Stockholm.Är du intresserad av att delta? Kontakta vår studiepersonal pådstudie-kbh@uu.se eller ring072-999 94 61. Du kan även läsa mer om studien och anmäla ditt intresse på www.u-care.uu.se/dstudie.

Erik Olsson, Leg. psykolog, Docent

Publicerad 2021-01-08

---

Kostens effekt på mängden leverfett och metabol kontroll hos personer med typ 2-diabetes och prediabetes

Kostvanor spelar en central roll i både utveckling och behandling av typ 2-diabetes och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD). NAFLD är ett sjukdomstillstånd som börjar med en för stor ansamling av fett i levern, som inte orsakas av alkohol, och har visat sig vara starkt sammankopplat med typ 2-diabetes. Fortfarande saknas dock viktig kunskap kring hur vi bör äta för att på bästa sätt förhindra och behandla dessa mycket vanliga sjukdomstillstånd.

Vi är nu intresserade av att titta på hur mängden fett i levern samt blodsockerkontrollen påverkas av tre hälsosamma koster med olika mängd kolhydrater och fett.

Vi söker dig som:

- Har typ 2-diabetes (ej insulinbehandlad) eller ligger i riskzonen (förhöjt blodsocker) för typ 2-diabetes
- Är mellan 30-75 år
- Är överviktig (BMI mellan 25-40)
- Är villig att följa en hälsosam kost i 1 år

Du erbjuds:

- Detaljerad information om din hälsa
- Få utvalda livsmedel kostnadsfritt
- Möjligheten att bidra till forskning

Studien genomförs vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
Är du intresserad av att delta i vår studie? Kontakta studiekoordinator Michael Fridén på michael.friden@pubcare.uu.se för mer information.

Publicerad: 2020-11-11

---

Livslångt lärande vid långvarig sjukdom

Forskningsprojekt ”Livslångt lärande vid långvarig sjukdom” är ett samverkansprojekt mellan forskare på Vårdvetenskap på Malmö universitet och diabetessjuksköterska på Lindeborgs vårdcentral Region Skåne. Teamet har fått beviljat etisk ansökan för två forskningsprojekt; ”Livslångt lärande hos personer med typ 1 diabetes” och ”Närståendes erfarenhet av att stödja partner med typ 1 diabetes i det livslånga lärandet”.

Studiens syfte: Syftet är att belysa personers livslånga lärande om sjukdomshantering i dagligt liv vid diabetes.
Kontakt uppgifter för att delta i studien: Malin Axelsson, Docent i vårdvetenskap malin.axelsson@mau.se Tel 040-665 79 60

Publicerad: 2020-11-09

---

Nationell studie av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Vi genomför en studie för att utvärdera en modern läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes i jämförelse med den nuvarande standardbehandlingen. Vi undersöker om läkemedlen är olika effektiva när det gäller att minska risken för diabeteskomplikationer (i hjärta, njurar, fötter och andra organ) och förtida död.  Ett av två läkemedel ges, slumpvis fördelat på två grupper patienter, som tillägg till vanlig behandling med kost och motion. Studien innebär ett besök för att påbörja deltagande och ev. lottas till behandling. Därefter sker uppföljning i princip inom den vanliga vården och information om komplikationer mm inhämtas från nationella sjukvårdsregister. Studien leds av Institutionen för Medicinska Vetenskaper vid Uppsala Universitet i samarbete med Akademiska Sjukhuset.

Är du intresserad att delta? Om du har typ 2-diabetes, som är nyligen upptäckt eller med varaktighet under 4 år, och om du använder ett eller inget diabetes-läkemedel, kontakta oss för mer information.

Det finns studiecenter över hela Sverige så välkommen med din intresseanmälan oavsett var i landet du bor.

Klicka på länken för att komma till vår hemsida med kontaktuppgifter och anmälningsformulär: 

http://www.medsci.uu.se/smartest

Publicerad: 2020-02-19 

---

Till Dig som vill förbättra Din hälsa, Dina levnadsvanor och Ditt mående.

Du inbjuds att delta i en forskningsstudie om ett Internetbaserat Hälso- och livsstilsverktyg som tar ett helt nytt grepp för att förbättra Din hälsa och Ditt mående. Verktyget har utvecklats i nära samverkan med personer med typ 2-diabetes och är tillgängligt inom ramen för en frivillig forskningsstudie som genomförs vid Göteborgs universitet. Verktyget är från början utvecklat för personer med typ 2-diabetes, men du kan använda det även om du inte har diabetes, eftersom det tar ett brett grepp kring levnadsvanor och hälsa. Du använder verktyget på egen hand via dator, läsplatta eller telefon.

Verktyget innehåller ett stort bibliotek av texter, skrivna av läkare och forskare, som ger Dig stöd och tips för att förbättra Din hälsa och mående. Du får tillgång till forskningsbaserat material om kost och motion. Verktyget ger också ny kunskap kring livsfrågor, hur Du hanterar tiden, Dina relationer och hur Du når balans och harmoni.

Du använder verktyget hemifrån på egen hand (precis som vilken Internetsida som helst) via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Personer från hela Sverige kan delta. Deltagare från Skåne med förhöjt långtidsblodsocker (52 mmol/mol och över) kallas till besök för blodprovstagning i Malmö var tredje månad.

Personer med typ 2-diabetes men även personer utan diabetes kan delta oavsett behandling. En förutsättning är att Du är över 35 år och har tillgång till Internet via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Om Du har typ 1-diabetes kan Du dock inte delta.

Allt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande studien. Studien har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg.

Du kan anmäla dig via www.forskningsstudie.se

Vänliga hälsningar                                                       

Anders Rosengren
Leg. läkare, docent

Maria Fälemark, Jessica Hedin, Birgitta Abrahamsson
Forskningssjuksköterskor Region Skåne/Göteborgs universitet
internetverktyg@gu.se.

Ansvarig prövare
Region Skåne/Göteborgs universitet 

Publicerad: 2019-03-21

---

Släktingar till personer med autoimmun typ 1-diabetes

TrialNet screenar släktingar till personer med autoimmun typ 1-diabetes för autoantikroppar. TrialNet bedriver även kliniska studier för effektivare identifiering av personer i riskzon för autoimmun typ 1-diabetes samt för bättre behandlingsalternativ för att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet.

De som kan delta i studien är:

 • Personer som är 1-45 år och har syskon, barn eller föräldrar med typ 1-diabetes*
 • Personer som är 1-20 år kan även delta om de har mor/farföräldrar, moster/faster, kusin, halvsyskon eller syskonbarn med typ 1-diabetes*

*Diabetespersonen ska ha fått diagnosen vid 40 års ålder eller yngre.

Studien är godkänd av Centrala etikprövningsnämnden, DNR Ö 23-2009. Läs mer på http://www.med.lu.se/trialnet

Är du intresserad av att delta? Kontakta studiekoordinator tel: 040-391915 email: trialnet@med.lu.se

Ansvarig för studien: prof. Åke Lernmark

 

Vill du publicera din studie här?

Diabetesstudier som har godkänts av någon av etikprövningsnämnderna kan utan kostnad annonsera efter deltagare på denna sida. 

För att vi ska kunna publicera studien så behöver vi följande uppgifter:

 • Syftet med studien
 • Kontaktuppgifter 
 • Kopia av godkännande alternativt länk till etikprövningsnämndens beslut, och eventuellt beslut från annan instans som godkänt studien. 

Informationen skickas till info@diabetes.se

Senast uppdaterad 9 juni 2022