Bli medlem Ge gåva

Insamling 90-konto

Svenska Diabetesförbundet har 90-konto, 90 07 74-1 och är medlemmar i  Svensk Insamlingskontroll samt i Giva Sverige och har märkingen Tryggt Givande. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt och att de administrativa kostnaderna hålls nere. Enligt reglerna måste minst 75 procent av insamlade medel gå till ändamålet. 

Om du vill skänka en gåva 

  • Direkt via bankbetalning BG 900-7741
  • Swish 900 77 41
  • Sms till 72980 med meddelande DIABETES100, DIABETES300 eller DIABETES500 beroende på summa

Skattereduktion

  • Svenska Diabetesförbundet är från och med 21 september 2021 en godkänd gåvomottagare av Skatteverket.
  • Gåvan måste uppgå till minst 200 kronor per tillfälle
  • Du måste ge minst 2 000 kronor totalt under året för att få skattereduktionen.
  • Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 3 000  kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 12 000 kronor i gåvor under året.
  • Svenska Diabetesförbundet rapporterar alla uppgifter till Skatteverket, det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress och  personnummer (12 siffror).

Ändamål 

Svenska Diabetesförbundets ändamål är att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes samt sprida kunskap om sjukdomen diabetes. Målet är ett friskare liv och en framtid utan diabetes.

Senast uppdaterad 20 mars 2024