Bli medlem Ge gåva

Företagspaket

För den som har diabetes är varje dag en kamp. Sjukdomen finns alltid där och den tar aldrig semester.

Vill ditt företag vara med och kämpa för en framtid utan diabetes?
Varje bidrag till diabeteskampen är viktigt. Det är tack vare gåvor till forskningen som vi kan främja och stödja livsviktiga forskningsprojekt, läs mer om aktuellt forskning.

Stort tack för ert stöd!

Diabetesförbundet förbehåller sig rätten att inte ge materialet till företag med verksamhet som går emot Diabetesförbundets policy för företagssamarbeten eller som på något sätt kan skada Diabetesförbundets varumärke.

Detta ingår i paketen för 5 000, 10 000 och 25 000 eller mer:

Hur mycket vill ni ge?

Företagets uppgifter