Bli medlem
Forskning

Berätta din historia

»Om jag inte berättar nu så dör jag«
500 000 personer i Sverige har diabetes. De kämpar för ett bra liv varje dag. Trots att sjukdomen är vanlig omgärdas den av okunskap och tabun.

Låt oss tillsammans vända fördomar till insikter
och orättvisor till självklara rättigheter! 

Berätta din historia! Och hjälp oss i vårt arbete för Psykosocialt stöd i diabetesvården. 

 

Mitt bidrag

Jag går med på att min berättelse kommer publiceras på diabetes.se och användas i Diabetesförbundets arbetet mot psykisk ohälsa hos människor med diabetes.

Vill du att din berättelse ska tas bort från hemsidan och inte användas längre, hör av dig till oss på info@diabetes.se.

Tillgången till psykosocialt stöd bristfällig inom svensk diabetesvård

Världsdiabetesdagen 2021  uppmärksammar internationellt ”Tillgång till vård”. Diabetesförbundet har mot den bakgrunden genomfört en undersökning bland medlemmar om hur de upplever tillgången till psykosocialt stöd inom diabetesvården. Siffrorna visar ett oroväckande stort behov bland personer med diabetes som inte tillgodoses.

Läs mer om Tillgången till psykosocialt stöd bristfällig inom svensk diabetesvård
Senast uppdaterad 12 november 2021