Det har utvecklats sex typer av insuliner som alla har olika profiler för verkningsstart, peak och effekttid. Men fortfarande finns det inget insulin som perfekt härmar kroppens egen utsöndring av insulin.
– Om tio år tror jag att forskningen har gett oss insuliner med ännu snabbare tillslag och basinsuliner som kanske verkar en vecka, säger Jarl Hellman, diabetesläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Jag tror också att vi kommer att få fram ”smarta insuliner” i form av plåster med små nanopiggar som tränger in i huden och frisätter insulin när blodsockret blir för högt.
Just det som kallas smarta insuliner är vad många inom läkar- och
forskarvärlden hoppas och tror på.
– I december kom en spännande studie där forskare vid Köpenhamns universitet tillsammans med biotechföretaget Gubra lyckats tillverka ett insulin som frisätts i större grad när glukosnivåerna i blodet stiger. Jag har hållit på med diabetes i 30 år och sett mycket komma och gå. Om de kan få det att fungera är det fantastiskt, säger Åke Sjöholm, som är överläkare vid sektionen för diabetologi och endokrinologi på Gävle sjukhus.

DE NÄRMASTE ÅREN kommer vi också att få se stora framsteg på tekniksidan och hur insulinerna ges till kroppen. Digitaliseringen får ett uppsving med ännu smartare pennor, pumpar och blodsockersensorer. Grunden för detta ligger i artificiell intelligens, AI, som gör att insulinpumparna kan lära sig av erfarenheter och med tiden anpassa
sig allt mer efter bäraren. Varje dag skapas nya data som finjusterar systemet. Insulinpennor kommer att kunna lagra tider och doser, se mönster och ge förslag på insulindoser.
Tillsammans med data från våra andra prylar såsom mobiltelefon, stegräknare, smarta klockor, stressarmband och intelligenta personvågar lär sig produkterna och förbättrar sina rekommendationer för att trimma insulinbehandlingen ännu mer.

MEN ÄVEN KRING maten vi äter kommer tekniken att revolutioneras.
– Vi kommer också att få appar där du tar en bild på din tallrik med mat, så beräknar appen kolhydratinnehållet och ger ett personligt råd hur mycket insulin du ska ta. Det forskas på en sådan app som heter ”Go food”, som i dag är lika bra som fyra dietister, säger Jarl Hellman.