Bli medlem Ge gåva

Fritt insulin – en kamp som fortfarande pågår

I 66 år har insulinet varit gratis i Sverige. Men inte utan fight. Att betala för ett livsnödvändigt hormon är orimligt, anser Diabetesförbundet, som fortsätter att försvara det fria insulinet så länge det behövs.

På socialministerns skrivbord ligger just nu en statlig utredning som föreslår att det fria insulinet avskaffas och flyttas in under högkostnadsskyddet. 
Insulin är i dag den enda medicin som är helt gratis för patienten. Utredaren Toivo Heinsoo menar att det finns så många mediciner mot livshotande sjukdomar att fritt insulin ”framstår som en anomali som ökar ojämlikheten i vården”. Diabetesförbundet avfärdar argumentet och tycker tvärtom att fler livsuppehållande läkemedel borde vara gratis.
Kostnadsfritt insulin var en av kampgnistorna som startade ”Riksförbundet för sockersjuka” 1943. Förbundet pressade makthavare om hur ”det är ovärdigt att vissa diabetiker är tvungna att vända sig till fattigvården för att få sitt livsnödvändiga insulin”.
1955 blev insulinet gratis, mycket tack vare förbundets stridbara ordförande riksdagspolitikern Nancy Eriksson. Sedan dess har insulinets kostnadsfria status hotats flera gånger, men alltid försvarats av förbundet. Beslutet att dra in alla fria mediciner när högkostnadsskyddet infördes på 80-talet orsakade ramaskri. För att rädda insulinet skickade förbundets medlemmar 36 000 vykort till statsministern. Kampanjen lyckades. På 90-talet togs striden två varv till – och nu seglar den alltså upp igen.

VÄRLDEN ÖVER DÖR människor som inte har råd att betala för den livsviktiga medicinen. I USA har flera dödsfall uppmärksammats de senaste åren. En av fyra amerikaner ransonerar i dag sina insulindoser
på grund av kostnaden. Dras det fria insulinet undan i Sverige får den som endast hämtar ut insulin en ökad kostnad med 2 350 kronor om året. Tillräckligt för att en del kommer att ransonera, erfar förbundet.
Den som har diabetes och måste tunna ut sin behandling utsätter sig för en lång rad skador såsom blindhet, hjärt-kärlsjukdomar och impotens. Diabetesförbundet har den bestämda uppfattningen att insulin måste fortsätta vara fritt för alla med diabetes:
– Det är inte rimligt att behöva betala för ett livsnödvändigt hormon. Utan insulin är ketoacidos ett faktum, vilket i värsta fall kan leda till döden – och det kan gå skrämmande snabbt. Tillgången till insulin får aldrig bli en klassfråga, säger Thomas Löfvenius, Diabetesförbundets ordförande.

Läkemedelsutredningen

Utredningen Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) lämnades över till socialministern i januari 2019. Syftet är att ta fram en jämlik och effektiv finansiering av läkemedel. Förbundets remissvar finns att läsa här (länk).

Från Allt om Diabetes 2/21
Text: Ulrika Lundberg
Foto: Shutterstock

Senast uppdaterad 13 april 2021