Bli medlem Ge gåva

Diabetesfonden

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.

Vår vision är ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stödjer vi forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer. Vi tycker det är viktigt att stödja diabetes som helhet, då vi ser att forskningsområden går in i och drar nytta av varandra. Det betyder också att vi kan ge anslag till de projekt som är av högst vetenskaplig kvalitet.

Ett vetenskapligt råd bestående av 10 av Sveriges ledande diabetesspecialister bedömer varje år de ansökningar som kommer in och lämnar en rekommendation till styrelsen.

Det är tack vare gåvor och testamenten som vi kan stödja och främja svensk diabetesforskning.

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond bildades 1958 vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma i Malmö. Syftet var att stiftelsen skulle "främja vetenskaplig forskning rörande sockersjuka". 1958 delade Diabetesfonden ut 75 000 kr till svensk diabetesforskning (ca 900 000 kr i dagens värde), att jämföra med de 20 -25 miljoner kronor som delas ut årligen idag.

Diabetesfondens syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Våra ändamål är att;

  • främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes;
  • verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes;
  • främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes;
  • verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

Läs Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfondens verksamhetsberättelser här.

Diabetesfondens namn på engelska är The Swedish Diabetes Foundation

Ge stöd

Ge stöd

I diabeteskampen enas alla som drabbas av diabetes. Inte bara den som är sjuk utan var och en som berörs. Tillsammans vänder vi fördomar till insikter och orättvisor till självklara rättigheter.

Läs mer om Ge stöd
Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till Diabetesfonden. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera forskningsansökningar, för att sedan ge förslag till styrelsen om vilka som ska få medel ur fonden varje år.

Läs mer om Vetenskapliga Rådet
Senast uppdaterad 8 januari 2024