Bli medlem Ge gåva

Diabetesfondens forskningsperspektiv

På Diabetesfonden vill vi att alla med diabetes, oavsett typ, ska få möjligheten att leva ett friskt liv utan komplikationer och på sikt lösa gåtan med ett botemedel. Vårt uppdrag handlar om att dela ut forskningsanslag till alla varianter och aspekter av diabetes så länge forskningen bedöms hålla högsta vetenskapliga kvalitet. Vår övertygelse är att det är viktigt att stödja alla diabetesrelaterade sjukdomar, eftersom många av forskningsområdena har liknande vetenskapliga frågeställningar när det kommer till ämnesomsättning, nutrition, livsstilsfrågor, prevention, samt vårdvetenskap och omvårdnad. Forskning på dessa områden bidrar till framgångar som är till nytta för samtliga diabetessjukdomar därför arbetar Diabetesfonden för att stödja forskning kring alla former av diabetes.

Fördelningen av anslag ser olika ut från år till år, då Diabetesfondens vetenskapliga råd bedömer forskningsprojekten utifrån den vetenskapliga kvalitén och inte forskningsområde. De ansökningar, oavsett diabetesområde, med högst kvalité är de ansökningar som beviljas forskningsanslag. Det är kvalitén som är den avgörande faktorn, det är det som vi kan bedöma och kategorisera – vi kan däremot inte säga att något forskningsområde är viktigare än något annat – alla områden är viktiga.

Ett viktigt perspektiv för Diabetesfonden är riksdagens prioriteringsordning inom hälso- och sjukvården, som bygger på en värdegrund där alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Idag förknippas diabetes typ-1 ofta med barn, men barn idag blir vuxna med diabetes, och alla personer med diabetes förtjänar goda forskningssatsningar, oavsett ålder.

Senast uppdaterad 25 april 2022