Bli medlem Ge gåva

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till Diabetesfonden. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera forskningsansökningar, för att sedan ge förslag till styrelsen om vilka som ska få medel ur fonden varje år.

Vetenskapliga rådets ledamöter kan du nå via e-post: info@diabetesfonden.se


Diabetesfonden
Box 5098
121 16 JOHANNESHOV

Vetenskapliga rådets ledamöter:

Senast uppdaterad 13 november 2023