Bli medlem Ge gåva

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till Diabetesfonden. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera forskningsansökningar, för att sedan ge förslag till styrelsen om vilka som ska få medel ur fonden varje år.

Vetenskapliga rådets ledamöter:

Stellan Sandler

Ordförande
Professor
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Biomedicum (BMC), Uppsala universitet, Uppsala

Unn-Britt Johansson

Vice ordförande
Professor, leg. ssk.
Sophiahemmet Högskola, KI, Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Stockholm

Anna Krook

Sekreterare
Professor
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet, Stockholm

Mikael Rydén

Professor
Institutionen för medicin, Enheten för endokrinologi och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset

Anders Tengholm

Professor
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Biomedicum (BMC), Uppsala universitet, Uppsala

Per-Anders Jansson

Professor
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Janeth Leksell

Docent
Uppsala universitet och Högskolan i Dalarna

Lena Eliasson

Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Lunds Universitet

Olov Rolandsson

Professor
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Umeå Universitet

Åsa Hörnsten

Professor
Institutet för omvårdnad
Umeå Universitet

Vetenskapliga rådets ledamöter kan du nå via e-post: info@diabetesfonden.se

Diabetesfonden
Box 5098
121 16 JOHANNESHOV

Diabetesfonden_Vetenskapliga_rådet_2021.jpg

Vetenskapliga rådets möte den 12 november 2021.

Senast uppdaterad 28 april 2022