Bli medlem Ge gåva

Lena Jonsson

Ledamot

Lena Jonsson har arbetat som Fotvårdsspecialist/Medicinsk Fotterapeut i 46 år inom den Svenska hälso- och sjukvården med just patientgruppen som har diabetes. Har jobbat i diabetesteam på specialistmottagning, ingått i multidisciplinärt team vid Hudiksvalls sjukhus.

Lena är ordförande i SFFD, Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård. Föreläst och föreläser om diabeteskomplikationer i foten i olika sammanhang och har själv inte diagnos Diabetes men har varit passiv medlem under så gott som hela sitt yrkesliv.

Lena Jonsson är ledamot i styrelsen för Diabetesförbundet sedan maj 2020, mellan maj och december 2021 andre vice ordförande och från januari 2022 förste vice ordförande.

Lena är ledamot i Diabetesfondens styrelse sedan maj 2021.

Senast uppdaterad 26 april 2022