Bli medlem Ge gåva

Kjell-Åke Nilsson

Ledamot

Kjell-Åke Nilsson blev kontaktat av den lokala föreningen om att bli medlem då han var landstingspolitiker och kunde föra upp deras frågor.  Han har varit politisk aktiv i landsting och kommun.  Kjell-Åke har inte själv diabetes, däremot hade hans mor det och hans syskon har diabetes. 

Kjell-Åke har varit ordförande i länsföreningen i Västerbotten sedan 12 år. Han  har tidigare varit med i förbundsstyrelsen i två perioder. Sitter även i ekonomiutskottet och är invald som representant från förbundet. 

Kjell-Åke Nilsson har arbetat hos Försäkringskassan i 47 år, i huvudsak som kontorschef, administrativ chef och områdeschef. 

Senast uppdaterad 26 april 2022