Bli medlem Ge gåva

Dan Öwerström

Vice ordförande

Dan Öwerström är f.d. hovrättsråd i Svea hovrätt. Efter en akademisk karriär i ekonomi och juridik arbetade han under många år i svenskt och internationellt näringsliv där han hade ett antal chefsbefattningar. Under 12 år därefter var han advokat och delägare i en av Sveriges största affärsjuridiska byråer och arbetade huvudsakligen med företagsförvärv och omstruktureringar av försäkrings- och andra finansiella företag. Dan har inte själv diabetes men har kommit att engagera sig i hjälparbete för att bidra till forskningen om diabetes, särskilt för barn eftersom det är den näst vanligaste kroniska barnsjukdomen. 

Dan är sedan i mars 2020 ledamot i Diabetesfonden och från januari 2022 vice ordförande.

Senast uppdaterad 21 mars 2024