Bli medlem Ge gåva

Claes-Göran Östenson

Ledamot

Claes-Göran är professor och överläkare i endokrinologi vid Karolinska institutet respektive Karolinska Universitetssjukhuset. Han har studerat vid Uppsala Universitet och har en läkarexamen sedan 1974, och en medicine doktorsexampen från 1979. Claes-Göran har tidigare varit ordförande i Diabetesfondens vetenskapliga råd, numera ledamot i styrelsen. Medlem i projektgruppen för Nationella riktlinjer för diabetesvården och ordförande i Nationella programrådet för diabetes.

Senast uppdaterad 26 april 2022