Bli medlem Ge gåva

Styrelsen

Diabetesfondens styrelse består av ledamöterna i Svenska Diabetesförbundets stiftelseutskott och ytterligare fyra ledamöter som väljs av styrelsen för att representera diabetesprofessionen och näringslivet.

Styrelsen sammanträder två gånger per år med huvuduppgift att fastställa budget och årsredovisning, säkerställa att kapitalet förvaltas på bästa sätt samt bevilja forskningsanslag efter förslag från det Vetenskapliga rådet.

Kontakt till styrelsen: styrelsen@diabetesfonden.se.

Senast uppdaterad 1 januari 2022