Bli medlem Ge gåva

FAQ Forskningsanslag

Vanliga frågor om att söka anslag samt rekommenderat anslag. Manualer finns att ladda ner, längst ner på sidan.

Ansökningsystemet

 

Skapa konto

Första gången du skall söka anslag från Diabetesfonden behöver du skapa ett konto i ansökningssystemet. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta.

Observera att du bara registrerar ditt konto en gång!
Dina kontaktuppgifter kan du uppdatera vid behov då du är inloggad.

Logga in med Bank-id
För att vid nästa tillfälle ha möjlighet att logga in med Bank-id, loggar du in som vanligt med e-postadress och lösenord, och lägger sedan in ditt personnummer under "Min profil". 

Förvaltningspåslag

(Indirekta kostnader/Overheadkostnader/OH-kostnader) Vid ansökan anges Förvaltningspåslag i budgeten.

Förvaltningspåslag omfattar indirekta kostnader (overheadkostnader för forskning), och i ansökan skall detta påslag anges enligt de riktlinjer som gäller för den förvaltande institutionen.

Vad är rekommenderat anslag?

Ett forskningsprojekt kan bli rekommenderat anslag på 2-3 år.

Inför verksamhetsår 2 och 3 måste anslagsmottagaren skicka in en förenklad ansökan för att bli beviljad anslag för kommande verksamhetsår. Ansökan skall skickas in senast den 15 september.

Ansökan om anslag för kommande verksamhetsår

Anslagsmottagare som har rekommenderats forskningsanslag för kommande verksamhetsår ska inför nästkommande ansökningsomgång lämna in en ansökan om sitt rekommenderade anslag till Diabetesfonden genom att sända in en summerande rapport.

Rapporten ska redovisa uppnådda resultat samt ev. referenser till manus/publikationer som genererats inom projektet (totalt ca en A4-sida).

Denna ansökan om rekommenderat anslag ska göras via Diabetesfondens ansökningssystem senast den 15 sepetmber på
webbadressen: https://ansok.diabetesfonden.se/sbs/df/minsida/rapporter
Samma inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället gäller även för ansökan om rekommenderat anslag.

Rapport

Ansökan sker via rapporten som skall skickas in senast den 15 september.

Om rapporten skulle sakna rubrik, ange:
Ansökan om rekommenderat anslag avseende verksamhetsår YYYY

Manual för ansökan om rekommenderat anslag

Manualen guidar Anslagsmottagare som har rekommenderats forskningsanslag för kommande verksamhetsår genom processen att ansöka om rekommenderat bidrag.

Punkt 3 i manualen
Ansökan sker via rapporten som skall skickas in senast den 15 september.

Punkt 4 i manualen
Om rapporten skulle sakna rubrik, ange:
Ansökan om rekommenderat anslag avseende verksamhetsår YYYY

Rekvirera anslag

Forskare som blivit beviljade anslag från Diabetesfonden behöver rekvirera anslaget för att få det utbetalt. Manual för rekvirering av anslag. 

Beviljat anslag utbetalas till er institution efter att ni har rekvirerat anslaget via Diabetesfondens ansökningssystem.

Anslaget kan rekvireras fram till och med den 1 september under det verksamhetsår som anslaget avser. Om anslaget inte har rekvirerats innan dess återförs det automatiskt till Diabetesfonden och är därmed inte längre tillgängligt för anslagsmottagaren.

I ansökningssystemet under Rapporter finns rapporten som skall fyllas i för rekvirering, den är märkt med sista inlämningsdatum 1 september.

Återbetalningsskyldighet

Om er forskningssituation förändras så att erhållet anslag inte utnyttjas under året är det er skyldighet att återbetala resterande belopp till Diabetesfonden.

Slutrapportering av forskningsresultat

Om du beviljats forskningsanslag från Diabetesfonden skall du slutrapportera resultaten från forskningen. Rapporten skall skickas in senast 31 mars året efter sista verksamhetsår som anslag beviljats för.

Rapporten skickas in via samma system som ansökan skickades in via och du använder samma inloggningsuppgifter.

Logga in i ansöknings-/rapporteringssystemet

Fick du inte svar på din fråga?

Tekniska frågor

Vid tekniska problem, kontakta forskningsanslag@diabetes.se.

Frågor kring innehåll

Vid frågor avseende krav eller innehåll på ansökan/rapporten, kontakta Vetenskapliga rådets ordförande eller vice ordförande.

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Senast uppdaterad 8 juli 2022