Bli medlem Ge gåva

Att söka forskningsanslag

Svenska Diabetesförbundets forskningsfond Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.

Ansökningsperioden varar mellan 20 juni och 15 september. Ansökningssystemet stänger kl. 23:59 den 15 september. Du ansöker om forskningsanslag via Diabetesfondens webbaserade ansökningssystem.

Forskningsanslagen som Diabetesfonden delar ut är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad. Anslag kan endast tilldelas forskare vars lön till minst 50 % uppbärs i Sverige.

Vid spridning av resultat och vid publicering av vetenskapliga artiklar förväntas anslagstagaren ange att forskningen bedrivits med stöd av Diabetesfonden (The Swedish Diabetes Foundation).

Viktiga datum:

  • Under perioden 20 juni – 15 september finns ansökningsformuläret tillgängligt då du är inloggad på ditt konto.
  • Besked om din ansökan ges i januari
  • Beviljat anslag behöver rekvireras via ansökningssystemet senast den 1 september för att bli utbetalt.
  • Om du rekommenderats anslag för 2-3 år behöver du inför varje verksamhetsår skicka in en förenklad ansökan via ansökningssystemet senast den 15 september.
  • Om du beviljats forskningsanslag från Diabetesfonden skall du slutrapportera resultaten från forskningen. Rapporten skall skickas in senast 31 mars året efter sista verksamhetsår som anslag beviljats för.

Frågor

Vanliga frågor och svar

Tekniska frågor

Vid tekniska problem, kontakta forskningsanslag@diabetes.se.

Frågor kring innehåll

Vid frågor avseende krav eller innehåll på ansökan/rapporten, kontakta Vetenskapliga rådets ordförande eller vice ordförande.

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Senast uppdaterad 14 december 2022