Bli medlem
Ge en gåva

Finansiellt

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.

Nedan finns en flerårsöversikt över Diabetesfondens intäkter och kostnader, samt hur mycket som utlysts och delats ut till forskning.

Anges i tkr. 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter            
Verksamhetsintäkter 40 502 48 565 28 995 20 386 19 619 14 360
Kostnader            
Ändamålskostnader - 2 181 - 1 727 - 1 303 - 1 010 - 1 552 - 1 211
Insamlingskostnader - 3 660 - 4 264 - 4 414 - 3 961 - 2 384 - 1 914
Administrationskostnader - 3 644 - 2 893 - 1 993 - 1 601 - 1 448 - 1 479
Forskning            
Beviljade forskningsanslag (för utdelning kommande år) 25 153 27 341 25 309 17 500 17 000 17 000
Utdelade forskningsanslag (beviljade föregående år) 27 341 25 309 17 500 17 000 17 000 17 200
Antal forskningsprojekt 65 st 66 st 71 st 72 st 75 st 74 st
Nyckeltal            
Ändamålskostnader / Totala intäkter     76 % 75 % - -

I enlighet med reglerna för 90-konto ser vi till att minst 75% av insamlade medel går till ändamålet och vi jobbar för att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt.  Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner, materialkostnad och verksamhetsutveckling. 2019 uppgick 17 % av våra intäkter till administration och insamling.

Senast uppdaterad 30 juni 2020