Bli medlem
Ge en gåva

Vanliga frågor

Har ni 90-konto?

Ja, vårt Bg-nummer är 900-9010.

Har du fått ett inbetalningskort kan det där stå 900-0290, det är för att vi använder detta när det finns ett OCR-nummer kopplat till betalningen.

Hur mycket delar ni ut till typ 1- respektive typ 2-forskning?

På Diabetesfonden anser vi att alla med diabetes, oavsett typ, har rätt att leva ett friskt liv utan komplikationer och vi belyser och delar därför ut forskningsanslag till alla varianter och aspekter av diabetes. Vi tycker det är viktigt att stödja diabetes som helhet, då vi ser att forskningsområden går in i och drar nytta av varandra.

I tabellen nedan visas fördelningen av anslag de senate åren.

 
År Anslag till diabetesforskning relaterat till typ 1-diabetes Anslag till diabetesforskning relaterat till typ 2-diabetes Anslag till diabetesforskning relaterat till både typ 1- och typ2-diabetes Totalt anslag till diabetesforskning
  kronor antal anslag kronor antal anslag kronor antal anslag kronor antal anslag
2020 4 710 000 12 st 11 760 000 34 st 4 030 000 10 st 20 500 000 56 st
2019 5 261 000 13 st 15 899 000 35 st 3 840 000 17 st 25 000 000 65 st
2018 5 590 000 14 st 14 524 000 35 st 6 886 000 17 st 27 000 000 66 st
2017 4 925 000 15 st 14 650 000 40 st 5 425 000 17 st 25 000 000 72 st

 

Är ni förmånstagare i PostkodLotteriet?

Nej, tyvärr inte. Vi har tidigare ansökt årligen om att bli förmånstagare och påtalat vikten av att diabetes borde finnas representerad eftersom så många drabbas. Dessvärre har vi senast hösten 2015 fått avslag då de valt att ta in organisationer inom andra verksamhetsområden.

Vad har ni för organisationsnummer?

802007-6520

Kan jag ge en gåva från utlandet?

Ja, vid gåva från utlandet uppges denna information:

Swift code/BIC: HANDSESS
IBAN-nummer: SE3960000000000282333762

Om det gäller en minnesgåva är det viktigt att uppge i vems namn gåvan ges, till vilken adress kortet ska skickas, vem/vilka den är från samt eventuell hälsning.

Jag får saker skickade till mig av Diabetes Wellness, har ni något med dem att göra?

Nej, Diabetesfonden och Diabetes Wellness är två separata organisationer och har ingenting med varandra att göra. Diabetesfonden skickar inte ut produkter för att få in gåvor.

Får jag skattereduktion vid gåva?

Vi är idag inte registrerade hos skatteverket för reduktion av gåvor. Vi anser att det vore önskvärt och arbetar för en registrering så snart det är möjligt. Vi kommer att informera, på hemsidan, när detta klart.

Senast uppdaterad 17 mars 2021