Bli medlem
Ge en gåva

Kristine Strömberg

Vice ordförande

Kristine har haft ett långt engagemang i Diabetesförbundets styrelse. Hon lever i en familj där både hennes man och barn har diabetes typ 1. Det som driver Kristine är att hon ser och hör om många med diabetes som inte får det stöd i vården och i samhället som de har rätt till.

Kristine arbetar idag som lärare och specialpedagog i skolan och och via Diabetesförbundet sitter hon med i samrådsgrupp på  Skolinspektionen för att belysa att barn och ungdomar med diabetes behöver stöd och hjälp i vardagen för att de ska klara målen och för att föräldrarna ska kännna sig trygga när de lämnar sina barn på förskola, skola och fritids.

Senast uppdaterad 6 juli 2016