Bli medlem
Ge en gåva

Styrelsen

Diabetesfondens styrelse består av ledamöterna i Svenska Diabetesförbundets verkställande utskott och ytterligare tre ledamöter som väljs av styrelsen för att representera diabetesprofessionen och näringslivet.

Styrelsen sammanträder två gånger per år med huvuduppgift att fastställa budget och årsredovisning, säkerställa att kapitalet förvaltas på bästa sätt samt bevilja forskningsanslag efter förslag från det Vetenskapliga rådet.

Kontakt till styrelsen: styrelsen@diabetesfonden.se.

Styrelsen består av:

Cajsa Lindberg, ordförande
Fredrik Löndahl, vice ordförande
Thomas Löfvenius, ledamot
Jonas Bergstedt, ledamot
Peter Lönnroth, ledamot
Claes-Göran Östensson, ledamot
Thorbjörn Ekström, ledamot

Senast uppdaterad 31 maj 2018