Bli medlem
Forskning

Finansiering

Diabetesfondens verksamhet finansieras dels genom insamling och dels genom avkastning från det egna kapitalet. Dessa medel gör att vi varje år kan dela ut miljonbelopp till svensk diabetesforskning.

I enlighet med reglerna för 90-konto ser vi till att minst 75% av insamlade medel går till ändamålet och vi jobbar för att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt.  Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner, materialkostnad och verksamhetsutveckling. 2020 uppgick 13 % av våra intäkter till administration och insamling.

Senast uppdaterad 12 oktober 2021