Bli medlem
Forskning

Om Diabetesfonden

Diabetesfonden arbetar idag med att samla in pengar till Diabetesforskning, samt att informera om diabetes. 

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, numer kallad Diabetesfonden, bildades 1958 vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma i Malmö. Syftet var att stiftelsen skulle "främja vetenskaplig forskning rörande sockersjuka". 1958 delade Diabetesfonden ut 75 000 kr till svensk diabetesforskning (ca 900 000 kr i dagens värde), att jämföra med de 20 -25 miljoner kronor som delas ut årligen idag.

Diabetesfondens syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Våra ändamål är att;

  • främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes;
  • verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes;
  • främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes;
  • verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

 

Diabetesfondens namn på engelska är The Swedish Diabetes Foundation

Hur finansierar Diabetesfonden sin verksamhet?

Information om arvoden inom Diabetesfonden.

Diabetesfondens styrdokument

Senast uppdaterad 28 september 2021