Bli medlem
Forskning

90-konto

Diabetesfonden har 90-konto och står under tillsyn av Länsstyrelsen och Svensk Insamlingskontroll. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt och att de administrativa kostnaderna hålls nere. Enligt reglerna måste minst 75 procent av insamlade medel gå till ändamålet. 

Om du vill skänka en gåva direkt via bankbetalning och vårt 90-kontonummer kan du sätta in din gåva på Bg 900-9010 

Läs mer om 90-konton på www.insamlingskontroll.se.

Senast uppdaterad 5 juli 2016