Bli medlem
Forskning

Donera din aktieutdelning skattefritt

Genom att donera din aktieutdelning till Diabetesfonden slipper du betala utdelningsskatt. Då ökar din gåva med mer än 40% i värde.

Efter ett beslut i Regeringsrätten 2006, kan en aktieägare i Sverige välja att skänka sin aktieutdelning till en ideell organisation med allmännyttigt syfte utan att betala skatt.

För att stödja Diabetesfonden:
1) Du måste göra Diabetesfonden till mottagare ("Rättighetshavare") till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Kontakta därför din bank i god tid för att vara säker att hinna.
2) Du kan bara donera bort kontant utdelning från börsnoterade bolag. 
3) Möjligheten att skattefritt donera utdelning gäller enbart privatpersoner. 
4) Skriv ut och fyll i blanketten Anmälan om Rättighetshavare. Ge sedan den ifyllda blanketten till din bank. 
5) Spara kvittot, det ska bifogas i deklarationen året därefter för att du ska slippa betala skatt på donationen.

Du som är depåkund kan skänka din utdelning direkt via Avanza -www.avanza.se eller Nordnet - www.nordnet.se.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Hanna Söderman på 08-564 821 20 eller hanna.soderman@diabetes.se.

Senast uppdaterad 5 juli 2016