Bli medlem
Ge en gåva

Budskap

Sprid kunskap om diabetes genom att använda våra budskap på sociala medier.

Varför bara ta ett steg i rätt riktning? Ta 6000!

Sex tusen steg per dag minskar risken för diabetes typ 2

Alla känner någon

Ungefär 500 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes. Det är ca 150 000 i Sverige som har sjukdomen utan att veta om det. Det innebär att du sannolikt känner minst en person som är drabbad och behöver ditt stöd. #diabeteskampen

Varje dag är en ny kamp

För den som har diabetes är varje dag en kamp. Sjukdomen finns alltid där och den tar aldrig semester. För många drabbade och deras anhöriga är varje dag en kamp för att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt. Därför är varje bidrag i diabeteskampen viktigt. Ge en gåva! 

Den syns inte men finns ändå

Diabetes syns inte utanpå. Konsekvenserna av diabetes är emellertid påtagliga. Komplikationerna till följd av diabetes kan vara allvarliga och i allra värsta fall få dödlig utgång. Hjälp till att synliggöra en av vår tids stora folksjukdomar. #diabeteskampen

Inget botemedel i sikte

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Finland och Sverige toppar världsstatistiken när det gäller insjuknande i typ 1-diabetes. Även insjuknandet i typ 2-diabetes fortsätter vara hög. Detta är siffror som oroar och behovet av forskning är stort för att ta reda på orsakerna och utveckla metoder för behandling av sjukdomen. Ditt bidrag till forskningen är ett steg mot ett botemedel. #diabeteskampen

Inte bara en spruta

Alla som drabbas av diabetes möts av okunskap eller fördomar. En av de vanligaste är ”det är väl bara att ta en spruta”. Livet och kampen mot diabetes är väldigt mycket mer än en insulinspruta och i vissa lägen kan en spruta försätta en person med diabetes i ett dödshotande tillstånd. Skulle du veta vad som behövs om du möter en person med diabetes som faller ihop? Din gåva gör att livsviktig kunskap om diabetes kan spridas. #diabeteskampen

Ligger du i riskzonen?

Vi misstänker att 150 000 personer i Sverige lever med diabetes utan att veta om det. Medan insjuknande i typ 1-diabetes har ett mer akut förlopp är förloppet för typ 2 ofta smygande. Det går att testa sig för typ 2-diabetes. Fyll i vårt risktest och ge samtidigt ett livsviktigt bidrag till forskningen om diabetes. Gör risktestet.

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv. En del av vårt arbete är att underlätta livet för dem som lever med diabetes. Här samlar vi information om kost, motion, egenvård och behandlingsmetoder. Med rätt kunskap går det att göra vardagen till din, inte till sjukdomens.

Läs mer om Om diabetes
Senast uppdaterad 22 september 2020