Bli medlem
Forskning

Rekvirera anslag

Forskare som blivit beviljade anslag från Diabetesfonden behöver rekvirera anslaget för att få det utbetalt.

Beviljat anslag utbetalas till er institution efter att ni har rekvirerat anslaget via Diabetesfondens ansökningssystem.

Anslaget kan rekvireras fram till och med den 1 september under det verksamhetsår som anslaget avser. Om anslaget inte har rekvirerats innan dess återförs det automatiskt till Diabetesfonden och är därmed inte längre tillgängligt för anslagsmottagaren.

I ansökningssystemet under Rapporter finns rapporten som skall fyllas i för rekvirering, den är märkt med sista inlämningsdatum 1 september.

Återbetalningsskyldighet

Om er forskningssituation förändras så att erhållet anslag inte utnyttjas under året är det er skyldighet att återbetala resterande belopp till Diabetesfonden.

Senast uppdaterad 31 december 2020