Bli medlem
Forskning

Slutrapportering

Slutrapportering av forskningsresultat

Om du beviljats forskningsanslag från Diabetesfonden skall du slutrapportera resultaten från forskningen. Rapporten skall skickas in senast 31 mars året efter sista verksamhetsår som anslag beviljats för.

Rapporten skickas in via samma system som ansökan skickades in via och du använder samma inloggningsuppgifter.

Logga in i ansöknings-/rapporteringssystemet

Senast uppdaterad 27 mars 2020