Bli medlem
Ge en gåva

FAQ Rekommenderat anslag

Här finns vanliga frågor avseende ansökan om rekommenderat anslag.

Ansökan om anslag för kommande verksamhetsår

Anslagsmottagare som har rekommenderats forskningsanslag för kommande verksamhetsår ska inför nästkommande ansökningsomgång lämna in en ansökan om sitt rekommenderade anslag till Diabetesfonden genom att sända in en summerande rapport.

Rapporten ska redovisa uppnådda resultat samt ev. referenser till manus/publikationer som genererats inom projektet (totalt ca en A4-sida).

Denna ansökan om rekommenderat anslag ska göras via Diabetesfondens ansökningssystem senast den 15 sepetmber på
webbadressen: https://ansok.diabetesfonden.se/sbs/df/minsida/rapporter
Samma inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället gäller även för ansökan om rekommenderat anslag.

Rapport
Ansökan sker via rapporten som skall Rapporteras senast 2020-09-15.

Om rapporten skulle sakna rubrik, ange:
Ansökan om rekommenderat anslag avseende verksamhetsår 2021

Manual för ansökan om rekommenderat anslag

Manualen guidar Anslagsmottagare som har rekommenderats forskningsanslag för kommande verksamhetsår genom processen att ansöka om rekommenderat bidrag.

Punkt 3 i manualen
Ansökan sker via rapporten som skall Rapporteras senast 2020-09-15.

Punkt 4 i manualen
Om rapporten skulle sakna rubrik, ange:
Ansökan om rekommenderat anslag avseende verksamhetsår 2021

Ladda ned manual (PDF) »

Frågor

Tekniska frågor

Vid tekniska problem, kontakta info@diabetesfonden.se.

Frågor kring innehåll

Vid frågor avseende krav eller innehåll på ansökan/rapporten, kontakta Vetenskapliga rådets ordförande eller vice ordförande.

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Senast uppdaterad 8 september 2020