Bli medlem
Forskning

FAQ Ansökan

Här finns svar på vanliga frågor avseende ansökan om anslag.

Manualer

Uppgifter i ansökan

Förvaltningspåslag (Indirekta kostnader/Overheadkostnader/OH-kostnader)

Vid ansökan anges Förvaltningspåslag i budgeten.

Förvaltningspåslag omfattar indirekta kostnader (overheadkostnader för forskning), och i ansökan skall detta påslag anges enligt de riktlinjer som gäller för den förvaltande institutionen.

Ansökningsystemet

Ange startdatum för projektet

Systemet kontrollerar automatiskt att startdatumet inte infaller efter projektets slutdatum. Om du inte kan ange önskat startdatum, kontrollera att rätt slutdatum är angett innan startdatum fylls i.

Frågor

Tekniska frågor

Vid tekniska problem, kontakta forskningsanslag@diabetes.se.

Frågor kring innehåll

Vid frågor avseende krav eller innehåll på ansökan/rapporten, kontakta Vetenskapliga rådets ordförande eller vice ordförande.

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Senast uppdaterad 10 september 2021