Bli medlem
Ge en gåva

Sök forskningsanslag

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.

För verksamhetsår 2019 utlyser Diabetesfonden forskningsanslag om 25 MKR. Forskningsanslagen som Diabetesfonden delar ut är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad. Anslag kan endast tilldelas forskare vars lön till minst 50 % uppbärs i Sverige.

Vid spridning av resultat och vid publicering av vetenskapliga artiklar förväntas anslagstagaren ange att forskningen bedrivits med stöd av Diabetesfonden (The Swedish Diabetes Foundation).

För närmare upplysningar kontakta:

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Så här ansöker du

Välkommen att ansöka via vårt webb-baserade ansökningssystem!

2018 års ansökningsomgång har startat och sista ansökningsdagen är 15/9, kl 23:59.

För att söka anslag behöver du först skapa ett konto i Diabetesfondens ansökningssytem. Därefter kan du komma åt ansökningsformuläret. Om du har ett konto sedan tidigare, behöver du bara logga in som vanligt. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta. Observera att du bara registrerar ditt konto en gång! Ditt konto kan du sedan uppdatera vid behov.

För support kontakta info@diabetesfonden.se.

Observera att Diabetesfonden under juli månad fram till och med 13 augusti har begränsad bemanning. Du kan därmed få vänta på återkoppling avseende din ansökan. 

Sökande får besked om de beviljas anslag i december månad.

Senast uppdaterad 5 juli 2016