Bli medlem
Forskning

Välkommen att söka forskningsanslag från Diabetesfonden

Ansökningsperioden varar mellan 20 juni och 15 september. Ansökningssystemet stänger kl. 23:59 den 15 september. Du ansöker om forskningsanslag via Diabetesfondens webbaserade ansökningssystem

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.

Forskningsanslagen som Diabetesfonden delar ut är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad. Anslag kan endast tilldelas forskare vars lön till minst 50 % uppbärs i Sverige.

Vid spridning av resultat och vid publicering av vetenskapliga artiklar förväntas anslagstagaren ange att forskningen bedrivits med stöd av Diabetesfonden (The Swedish Diabetes Foundation).

För närmare upplysningar kontakta

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Så här ansöker du

Välkommen att ansöka via vårt webb-baserade ansökningssystem!

Ansökningsperiod: 20 juni – 15 september. Ansökningssystemet stänger kl. 23.59

För att söka anslag behöver du först skapa ett konto i Diabetesfondens ansökningssytem. Därefter kan du komma åt ansökningsformuläret. Om du har ett konto sedan tidigare, behöver du bara logga in som vanligt. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta. Observera att du bara registrerar ditt konto en gång! Ditt konto kan du sedan uppdatera vid behov.

Besked om beslut

Besked om ansökan beviljats eller ej lämnas under januari via ansökningssystemet.

2021 års besked

Alla sökande har meddelats om de blivit beviljade anslag.

Forskare som blivit beviljade anslag från Diabetesfonden behöver rekvirera anslaget för att få det utbetalt.

Rekvirering sker via ansökningssystemet senast den 1 september.

Läs mer om Rekvirera anslag

Inom tre månader efter sista verksamhetsåret som ett forskningsprojekt får anslag från Diabetesfonden skall forskaren inkomma med en slutrapport.

Slutrapporten skall vara inne senast den 31 mars via ansökningssystemet.

Läs mer om Slutrapportering

Forskare som beviljats rekommenderat anslag för 2-3 år måste inför varje verksamhetsår skicka in en förenklad ansökan via ansökningssystemet senast den 15 september.

Här finns svar på vanliga frågor avseende ansökan om rekommenderat anslag.

Läs mer om FAQ Rekommenderat anslag
Senast uppdaterad 31 december 2020