Bli medlem
Ge en gåva

Välkommen att söka forskningsanslag från Diabetesfonden

Ansökningsperioden varar mellan 20 juni och 15 september. Ansökningssystemet stänger kl. 23:59 den 15 september. Du ansöker om forskningsanslag via Diabetesfondens webbaserade ansökningssystem

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.

Forskningsanslagen som Diabetesfonden delar ut är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad. Anslag kan endast tilldelas forskare vars lön till minst 50 % uppbärs i Sverige.

Vid spridning av resultat och vid publicering av vetenskapliga artiklar förväntas anslagstagaren ange att forskningen bedrivits med stöd av Diabetesfonden (The Swedish Diabetes Foundation).

Extra anslag till forskning om Covid-19

Diabetesfonden har beslutat om att utöka forskningsanslaget 2020 med 500 000 kr. Anslaget är öronmärkt för forskning kring kopplingen mellan Covid-19 och diabetes.

För närmare upplysningar kontakta

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Så här ansöker du

Välkommen att ansöka via vårt webb-baserade ansökningssystem!

Ansökningsperiod: 20 juni – 15 september. Ansökningssystemet stänger kl. 23.59

För att söka anslag behöver du först skapa ett konto i Diabetesfondens ansökningssytem. Därefter kan du komma åt ansökningsformuläret. Om du har ett konto sedan tidigare, behöver du bara logga in som vanligt. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta. Observera att du bara registrerar ditt konto en gång! Ditt konto kan du sedan uppdatera vid behov.

2020 års ansökningsförfarande

Diabetesfonden har utlyst två forskningsanslag.

Ordinarie forskningsanslag till diabetesforskning på 15 miljoner kronor.
Ansök via formuläret Diabetesfonden 2020

Forskningsanslag öronmärkt för forskning kring kopplingen mellan Covid-19 och diabetes på 500 000 kronor.
Ansök via formuläret Diabetesfonden: Covid-19 och diabetes 2020

Ansökning sker via ansökningssystemet där respektive formulär väljs vid ansökan.
Ansökan skall skickas in senast den 15 september kl. 23:59.

Besked om beslut

Besked om ansökan beviljats eller ej lämnas under andra halvan av december via ansökningssystemet.

Senast uppdaterad 10 juli 2020