Bli medlem
Ge en gåva

Välkommen att söka forskningsanslag från Diabetesfonden

Ansökningsperioden varar mellan 20 juni 2019 och 15 september 2019. Ansökningssystemet stänger kl. 23:59 den 15 september. Du ansöker om forskningsanslag via Diabetesfondens webbaserade ansökningssystem

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.

Forskningsanslagen som Diabetesfonden delar ut är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad. Anslag kan endast tilldelas forskare vars lön till minst 50 % uppbärs i Sverige.

Vid spridning av resultat och vid publicering av vetenskapliga artiklar förväntas anslagstagaren ange att forskningen bedrivits med stöd av Diabetesfonden (The Swedish Diabetes Foundation).

För närmare upplysningar kontakta

Professor Stellan Sandler
Ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 018-471 44 30
E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Professor Unn-Britt Johansson
Vice ordförande i Vetenskapliga rådet
Telefon: 08-406 29 02
E-post: unn-britt.johansson@sophiahemmethogskola.se

Så här ansöker du

Välkommen att ansöka via vårt webb-baserade ansökningssystem!

Ansökningsperiod: 20 juni 2019 – 15 september 2019. Ansökningssystemet stänger kl. 23.59

För att söka anslag behöver du först skapa ett konto i Diabetesfondens ansökningssytem. Därefter kan du komma åt ansökningsformuläret. Om du har ett konto sedan tidigare, behöver du bara logga in som vanligt. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta. Observera att du bara registrerar ditt konto en gång! Ditt konto kan du sedan uppdatera vid behov.

För support kontakta linda.lundberg@diabetes.se

Senast uppdaterad 10 januari 2019